Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
140: : - Lund och utställningen 1907.
14: : - Gyllene skattkammaren : Bearbetning från de på originalspråket i öfver en million exemplar spridda arbetena "Enquire within upon everysting". "The reason why," "Useful knowledge and daily wants" m.fl
136: : - Liederbuch für Berg - und Hüttenleute.
138: : - List of the Fossil Faunas of Sweden. P. III: Mesozoic.
145: : - Mikrobe - kultur i Bukarest. Opdagelser i det tyske gesandtskab, Fra officielle rumaenske dokumenter.
11: : - Et litet Hushålls Magazin , Eller Förråd Af Allehanda Besynnerliga Hushålls Försök och Wetenskaper.
9575: : - Working Papers in Logopedics and Phoniatrics 1 - 3.
149: : - Minnes - Album från Industri - & Slöjdutställningen i Malmö 1896.
148: : - Minnen. Tackningar af A. T.
154: : - Nalunaerutit sinerissame kujatdlarme misigssuissut pivdlugit 11. 1871 - 72 / Meddelelser vedkommende Forstanderfshaberne i Sydgrönland 11. 1872 - 72.
16: : - Kungl. Smålands Husarregementes historia.
165: : - Panorama de l´Oberland Bernois.
11088: : - Dialektstudier udg. af Institut for Dansk Dialektforskning. Bind 2.
56: : - Emigrantskeppet Atlants undergång.
120: : - Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Huru Här i Riket bör förhållas , i anseende til then uti Italien, Holland , Nederländerne samt Schleswig och Hollstein inritade smittosamma Boskaps-siukdomen.
10004: - Den lille bilmekanikern.
227: : - Tumbo kyrka (Södermanland)
187: : - Sanct Pehr och Broder Lustig. En mycket nöjsam Historia om en Soldat , som länge wandrade omkring i werlden i sällskap med Sanct Pehr.
139: : - Lund och utställningen 1907.
102: : - Jönköping.
11923: - Samling af trestämmiga sånger för mansröster. ( 1 - 3 ).
113: : - Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning Angående Boskaps siuka och Fänads Päst.
127: : - Kungslena kyrka (Västergötland)
10720: ---: - Mot fjärran land. Berömda svenska upptäckare.
119: : - Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Huru förhållas bör till förekommande af den på åtskillige Orter i Riket uppkomne Boskaps-Siukan och Fänads-Pesten.
32: : - Bears - Their Biology and Management. Papers of the Third International Conference On Bar Research and Management , Binghamton , N.Y. and Moscow , U.S.S.R. June 1974
9578: ---: - Blandinger til oplysning om dansk sprog i aeldre og nyere tid.Band 1.
117: : - Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Veterinair - Inrättningen i Stockholm.
233: : - Utan kock. En skepparhsitoria.
38: : - Bibliotheca Tiliana. Alte Jagbücher aus aller Welt. Ausstellkung au der Bibliothek Kurt Lindner in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
9919: - Kontrastiv Lingvistik i Danmark.
8955: : - Gävle stads hushålls- och bostadsundersökning år 1945. Nuvarande bostadsförhållanden och önskemål beträffande bostäderna i framtiden.
9411: : - Modern Japanese for University Students. Part I.
107: : - Kalmar domkyrka (Småland)
116: : - Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Djur - Läkare i Riket;
10817: : - Kongl. Maj:ts Nådige Resolution på Öfwer - Directeurens Jacob Faggots underdåninge Memorial , om nödwändigheten af en allmän Storskifts delning i Skåne.
10816: : - Kongl. Maj:ts Nåd. Förordning Om Spinneri - Slögden och Näringen i Riket , samt om nödige anstalter och medel til thess uphjelpande och förkofran.
11765: : - French / Francais. 7 books bound together in a solid halfcalf.
9793: ---: - Opuscula philologica / Mindre afhandlinger udgivne af det Philologisk-Historiske Samfund.
110: : - Köbenhavn 16 prospekter.
202: : - Stockholms hamn.
133: : - Leksand.
11256: ---: - Vintervy från Östervåg. Illustrerad kalender för 1911. Tredje årgången.
114: : - Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om hwad , i händelse af yppad smittsam sjukdom hos djuren , aikttagas bör.
9401: - Gärsnäs 1893 - 1943.
9402: - Sommerturer i Norge 1926.
111: : - Köbenhavns Sporvejes linienet 1935.
109: : - Kejsar Octavanius.
66: : - Fem andeliga Wisor. : Den förlorade Sonen / Hildas Dufwa / Trones Lampa / Gången till Himmelen / Yttersta Dagen.
21: : - " Stormakten Stål ". Översättning från ett tyskt manuskript.
225: : - Trollhättan.
9007: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1858.
9008: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1861.
10819: ---: - Nouveau dictionnaire militaire.
198: : - Souvenir de la Suisse. Oberland bernoise.
8296: : - Die Noten der Deutschen Bundesbank.
8297: : - Förslag till Kyrko-Sånger För Swenska Församlingen.
8298: : - Från Lundagård och Helgonabacken. Lundensisk Studentkalender.
8299: : - Nanna. Toilette - kalender för damer.
8301: : - Posthandboken 1977. 56:e årgången.
8304: ---: - Håndbok over Norges Frimerker 1855 - 1955. Del II: 1886 - 1955.
230: : - Twå mycket nöjsamma Historier. Den första: Röfware - Brudgummen. Den andra: En besynnerlig händelse om en piga och en dräng som hade älskog till hwarandra.
193: : - Skönstorps kyrka (Västergötland)
22: : - Abrakadbra. En utvald samling " lyckade " svenska stilprof på vers och prosa af J- Bager , H.N. Riis och Sophie Bager med flera " klassiska " författare.
221: : - Till Svenska Röda Stjärnans Veterinärambulans !
213: : - Svenska Sago-Boken. En utvald samling af de mäst bekanta svenska folksagorna.
226: : - Trollhättans kyrka (Västergötland)
214: : - Sveriges förhållande till Danmark och Norge under krigsåren. Redogörelser avgivna till den svenska utrikesnämnden av ministern för utrikews ärernden 1941 - 1945.
10449: : - Skol - Anekdoter eller qvicka och löjliga Infall , träffande Ordlekar , och skämtsamma Yttranden.
204: : - Stockholms stadshus.
163: : - Oregon´s Famous Columbia River Highway. A descriptive View Book in colors reproducing from actual photographs thr most prominent views of America´s now most famous and featured highway.
11252: : - Småländska Hembygdsböcker 1 - 20.
11251: : - Les 31 seances de la commune de Paris ( Paris 1871 ).
8087: - Kloverbladet. En Festgave for de modnere Ungdomn ineholdende Fortaellinger og Eventyr af Amalia Schop0pe Lind Reinhardt og Ed. Janinsky.
158: : - Norsk Folkemuseum.
185: : - Sala.
101: : - Jokkmokks kapell i lappmarken (Lappland)
151: : - Minut - Prislista för Skånes Färghandlares Förening Nov./Dec. 1930..
135: : - Levnadsteckningar över Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens ledamöter. Band 8.
10719: ---: - Grundede Overbeviisninger og Giendrivelser til Pasquillanterne over Hans Kongelige Höjhed Kronprinsens Giftermaal.
147: : - Minne från södra Dalarne , Hedemora , Säter och Avesta..
209: : - Suomi / Finland.
10721: ---: - Tacksägelse För Finska Arméens Seger öfwer de Ryska Troupperne wid Rewolax
10722: ---: - Tacksägelse I anledning af Finska Arméens Seger öfwer den Ryske wid Lappo i Wasa Län.
232: : - Upsala domkyrka
11942: : - les Prix Nobel 1981.
153: : - München.
92: : - Hur man arbetar i utlandet. Skildring af arbetsintensitet och arbetsledning i flere europeiske länder samt Nordamerikas Förenta Stater. Bearbetning af bref till Aftoinbladet fvrån utsända korrespondenter
91: : - Hököpinge kyrka i Skåne
84: : - Hamburg.
161: : - Örberga kyrka (Östergötland)
73: : - Folksägner från Småland & Östergötland. Rike Jon i Gällstad ( En lefnadsteckning från Östergötland I. Tvenne roliga kärleksbref m. m. skrattretande från Småland. Dels upptecknade och dels samlade af Pelles.
58: : - En alldeles ny och märkwärdig Historia om Drottningen och Bondlickan eller ombytet är icke alltid förnöjande. Derefter: Efterlysningen.
555: ---: - Type for Books. A Designer´s Manual.
49: : - De templo et paroecia Weckholmiensi I.
50: : - Den lilla Hjelpredan i Metersystemet vid inköp af förnödenheter å Salutorg och Handelsbodar.
52: : - Der Harz.
51: : - Den underbara drömtydaren är den nyaste och tillförlitligaste drömboken ... : Därjämte en förteckning över Tycho Brahe-dagarna samt anvisning att spå i kort och kortfattad planetbok
557: ---: - Wien. Neuester Führer und Wegweiser mit sämtl. Strassen,Gassen u.Plätzen...
554: ---: - Tusen och en natt 1 - 6 + Supplement 1 - 2.
552: ---: - Sjöfolkets ställning vid avmänstring m.m.
553: ---: - TB. Stockholms Transport- och Bogserings Aktiebolag 1870 - 1945.
551: ---: - Reise-Handbuch für die christliche Familie.
550: ---: - Kina. Land och folk, skildradt efter de bästa källor.
55: : - Dresden und die Sächsich - Böhmische Schweiz in 30 Bilderns nach der Natur aufgenommen.
548: ---: - Dyalogus Creaturarum Moralizatus / Skapelsens sedelärande Samtal.
549: ---: - Gotlands restanser 1660 med samtida kommentarer...Samt Skatteavkortningar 1662..
54: : - Die in organischen r Substanz erhaltenen Mikrofossilen des baltisechen Kreidefeuersteins mit einem sedimentpetrogrfaphischen und stratigraphischen Anhang.
545: ---: - Bruxelles.
546: ---: - Dikter utgifna af Fornnordiska förbundet vid Norrköpings Högre Elementarläroverk.
547: ---: - Dikter, utgifna af Fornnordiska Förbundet vid Norrköpings Högre Elementarläroverk.
59: : - En märkwärdig Historia om den elaka Hustrun och Djefwulen.
6: : - Bruna boken om riksdagsbrand och Hitlerterror.
60: : - En ny märkwärdig Historia om Lille - Pytt.
61: : - En ny och mycket Nöjsam Historia om Trollflaskorna. Irländsk sannsaga.
62: : - En Resandes Judes Bref från forntiden...Öfwersättning.
64: : - Englands grepp efter Norge. Urval ur den IV officiella tyska Vita boken.
71: : - Finlands rätt och zarens manifest af den13 februari 1899. Några blad ur en liten nations kamp för sitt lif.
63: : - En Swärjares Bön , eller Förklaring öfwer hans Eder.
77: : - Från Lundagård och Helgonabacken. Vårkalender.
67: : - Fem kupletter: 1: En lustig bal. 2: Kometvisan. 3: Hemma är bäst. 4: Rullskridskovisa. 5: Pelle och Lisa.
112: : - Koge Bog: Indeholdendis et hundrade förnödene stycker , Som ere / om Brygning / Bagning / Kogen / Brendevij oc Moöd at berede.....Som tilförn icke paa vort Danske Sprock udi Tryk er udgaven.
68: : - Festskrift i Anledninbg af Den Naturhistoriske Forenings Bestaaen fra 1833 - 1883.
70: : - Finland i krig 1939 - 1940. Finlands kamp 1939 - 40 i bilder jämte högkvarterets rapporter.
7: : - De nordiska ländernas statsråd. Studier över deras sociala sammansättning.
69: : - Filipstad.
72: : - FLORA. Toilett - Kalender för 1864. Åttonde årgången.
78: : - Från Lundagård och Helgonabacken. Vårkalender.
79: : - Franckreichs in Norden zerstobne Alliance, Oder die, in puncto Holsteinischer Affairen, Derselben Cron aufs neue gedrehete Nase. Worin[n]en viel notable particularitäten, so wol von dieser Alliance, und denen Messures, als von der Holstein-Gottorffis
8: : - Den Heliga Genoveva af Drabant. En af de swåraste lidanden hemsökt ädel qwinna.
80: : - Göta Kanal och Trollhättan. 12 vyer med karta.
81: : - Göteborg.
82: : - Göteborgs domkyrka
83: : - Griechische Atomisten. Texte und Kommentarer zum materialistischen Denken der Antike.
85: : - Handlingar rörande Prästmötet i Lund 1795.
86: : - Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm
87: : - Hemslöjdskommittens betänkande avgivet den 10 december 1917. Del I: Huvudbetänkande och förslag , översikt av den svenska hemslöjdens historia , den svenska hemslöjdens ortskaraktärer , hemslöjden i utlandet.
88: : - Historisk Almanach för Fruntimmer 1840
8948: - Die Werke der Vereinigten Gummiwaren - Fabriken , vormals Maier J. N. Reithoffer , Harburg - Wien , in Harburg , Wimpassing und Linden - Hannover...
89: : - Historiska Prästhistorier. Pennteckningar af HUGIN.
9: : - En ny och mycket rolig Historia om En Åsnas lyckka. Derefter: Uppå hafwet. Wid femton års ålder blef stugan mig trång.
90: : - Hof - Calender för året 1789. Till Stockholms Horizont... Innehåller Konungars och Prinsars Födelse - Dagar , de förnämste Ämbetsmän....
93: : - Husaby kyrka (Västergötland)
94: : - Huskvarna Kuvert med 10 fotografiska vyer.
95: : - Illustrerad Jernvägs Karta Malmö - Nässjö.
97: : - Instruktion för mönstringsförrättare jämte författningssamling m.m.
98: : - Instruktions - Punkter för Artillerister. Af General - Fälttygmästaren och Chefen för Artilleriet fastställde den 16 November 1831.
99: : - Ísland - Iceland. Stuttlysing á landi og pjöd , atvinnuvegum m.m. / Iceland. A brief account of the country and the people , inudstries etc.
48: : - Chicago of to day. Fifty colored vews of Chaicao.
43: : - Bro kyrka (Gotland)
42: : - Bookbinding in America 1680 - 1910. From the collection of Frederick E. Maser.
36: : - Berner Oberland Brünig - Route.
9244: - Gökarnas Krönike - Bok 1892 - 1917.
9687: : - Proceedings of the 7th Ruder Boskovics Institute´s Internationl Summer Conference " Chemistry of Solid / Liquid Interfaces and the International Symposia The Electrochemistry of the Doible Layer.
211: : - Sveda Poemaro tradukis : Magda Carlsson.
212: : - Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv. Betänkande från flyktingpolitiska kommittén.
8998: ---: - Sweriges och Norriges Calender för år 1824.
180: : - Rone kyrka på Gotland
10815: : - Kongl. Maj:ts Nåd. Förordning Angående Wissa Praemier på fullgoda Får.
10814: : - Kongl. Maj:ts Förnyade Nådige Taxa, Hwarefter Landt-Tullen och Accisen kommer at upbäras.
124: : - Kongl. Sundhets Collegii Underättelse Genom Hwad Kännemärken Siukdomar , så hoos den större , som mindre Fänaden , säkrast igenkännas ; hwarefter Wederbörande sig rätta kunna.
118: : - Kongl. Maj:ts Nådiga RESOLUTION Öfwer The af Krigsbefälet...under thenna påstående Riks - dag , andragne uinderdånige Beswär; gifwen Stockholm...2o. Febuarii 1739.
13: : - Gärsnäs 1893 - 1943 ( Omslagstitel )
8545: : - Tylöskogens och Tivedens floror.
223: : - Trenne nöjsamma och märkliga historier. I: Prinsessan Snövit. II: Jerusalems skomakare... III: Viborgska smällen.
182: : - Roskilde Domkirke.
183: : - S:t Clara kyrka i Stockholm
197: : - Solna kyrka (Uppland)
10657: ---: - Tacksägelse I anledning af Finska Arméens Seger öfwer den Ryske wid Lappo i Wasa Län.
27: : - Askungen.
41: : - Blaren. Illustrerad komisk kalender.
9397: - Italienska kastanjer.
244: : - Wien.
241: : - Wåmbs kyrka (Västergötland)
108: : - Karlsruhe.
10368: ---: - Historik över Likbärarelaget Enigheten i Malmö 1729 - 1929.
10369: ---: - Ordinare Klubben. De Lediga Onsdagarnes Historia.
11427: - Öfversiktskarta öfver Finland i skalan I: 2.000.000 med specialkarta öfver Åland i skalan 1:400.000..
46: : - Capri.
179: : - Rim - Tusse. 220 deviser till Julklappar, till största delen av skämtsamt innehåll. En liten hjelpred på Julafton under värsta brådskan.
76: : - Fortuna, eller nyeste og fuldstændigste Drømme- og Lotteri-Bog. Indhold : 1. De halvfemsindstyve Numere forklarede efter den romanske Betydning. - 2.Grev von Pembrocke''s Cabala ( med Forklaring ). -3. Den erfarne italienske Stjernetyder Rotilii ...
181: : - Ronneby.
11313: : - Teknik för alla, Uppsatser i teknikhistoria
10941: : - Lunds Akademis Katalog för Vår-teminen 1835.
11090: : - Dialektstudier udg. af Institut for Dansk Dialektforskning. Bind 4:1-2 + biagor..
10899: : - Landskrona nya stad. Bevarinngsplan del 1.Inventeringsoch saneringskommitén.
10583: : - Förhandlingar å det elfte Nordiska juristmötet i Stockholm den 28., 29 och 30 augusti 1919.
10584: : - Forhandlingerne paa det syvende nordiske Juristmöde i Kjöbenhavan den 28, 29 og 30 August 1890..
10585: : - Traveller´s Club i Malmö 1936 - 946.
10588: ---: - Kinda och Ydre domsaga. Ett bildgalleri till Häradshövdingen C. H. G. Cedershiöld 6/4 1939.
201: : - Stockholm - staden vid vattnen / the city of shimmering water.
205: : - Stora Karlsö 1880-1980. En minnesskrift.
206: : - Stralsund.
10123: - Möen. 10 10 udvalgte billeder
224: : - Trollhättan.
10424: - Petter Svamptrolls bröllopsresa.. Sago och målaarboken..
10418: : - Lectur i regnväder eller Samling av 300 nya Anedoter.
144: : - Menniskohjertat , Ett Herrans Tempel eller Djefvulens bostad. För rätte och troende christne frastäldt utio Tio Bilder.
164: : - Östra Skrukeby kyrka (Östergötland)
10784: : - CRESCENTBOKEN 1941.
10785: : - Handlingar rörande rigtningen för stam- och tvärbana i Norrland.
23: : - Album der sächs. - böhm. Schweiz in feinster Kupfertiefdruck Ausführung.
47: : - Carlskrona.
8265: - Svenska järnstämplar. Sammanställda efter Kungl. Patent och registreringsverket upplaga från 1918..
9989: - Festens bok för bokens fest den första decedmber 1932.
4: : - Berättelse om Per på Berget och hans Skatt.
10365: : - Katalog öfver Karolinska Katedral - Skolan i Lund HT 1886 t.o.m. VT 1895.
10366: : - Svensk biblioteksmatrikel 1966.
130: : - Läsning för Sweriges Allmoge 1 -. 4.
40: : - Björkeberga kyrka (Östergötland)
173: : - Pumpteknik.
29: : - Bad Pistyan , Tschechoslovakei. Seiy Jahrhunderten anerkannte 67oC.Thermalschlamquellen gegen Gicht , Theumathismus , Ischias.
184: : - S:t Olai kyrka i Norrköping (Östergötland)
194: : - Socialistiska Partiets Politiska Aktionsprogram
9000: ---: - Sweriges och Norriges Calender för år 1856.
8999: ---: - Sweriges och Norriges Calender för år 1855.
74: : - För tillfället Texter på vers och prosa.
57: : - En alldeles ny och märkwärdig Historia om Drottningen och Bondflickan, eller ombytet är icke alltid förnöjande. Derefter: Efterlysningen.
17: : - Nöjsamma Gåtor och Swar , att läsa wid ledige stunder ,hwarmed nöje och munterhet i et sällskap kan winna.
170: : - Praktisk och kemisk tvättbok, eller det allranyaste sättet att genom så kallad konsttvättning sjelf kunna tvätta alla slags Siden-, Ylle- och Linnetyger , samt borttagning af Fukt- , Rost-, och Bläck- , Frukt- och Oljefärgsfläckar m. fl......
33: : - Behagens döttrar. Spridda blad från skönhetens och konstens rike.
31: : - Barnens Tidning.
20: : - Trenne otroligt roliga och wackra Wisor. Den första: Handels -Wisa. Den andra: En ny drryckeswisa. Den tredje: Amanda och Herman..
2: : - " Kokbok ".
10654: ---: - Grundede Overbeviisninger og Giendrivelser til Pasquillanterne over Hans Kongelige Höjhed Kronprinsens Giftermaal.
10655: ---: - Mot fjärran land. Berömda svenska upptäckare.
192: : - Skånska Hushålls - Föreningsn Handlingar N:o 2 , 1858.
178: : - Riddarholmskyrkan i Stockholm
240: : - Visby minne.
237: : - Vattenregleringarna i Jämtland i kritisk belysning.
134: : - Levnadsteckningar över Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens ledamöter. Band 7:1 - 2.
11760: : - Kongl. Vetenskaps Akademiens Nya Handlingar, Tom XXXII. För 1811 ( Janruari - ;Mars ).
8544: : - Coptica I - V . Consilio et impensis Instituti Rask - Oerstediani edita.
11255: ---: - Kongl. Maij:tz och Rijksens Cammerrådh. Ett trehundraårsminne 1613 18. april 1913.
5: : - Brazil the Land of Rubber at the Third International Rubber and Allied Trades Exhibition New York 1912.
11940: - Sex Nya Wisor.
53: : - Det inre af Wreta klosters kyrka (Östergötland)
172: : - Publication Angående The på Seeland , Jutland och Fyen , samt flere orter yppade smittosamma Boskaps-siuka.
9001: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1833.
9002: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1838.
9003: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1851.
9004: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1851.
9005: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1852.
9006: ---: - Sweriges och Norriges Calender för året 1852.
106: : - Kallstads kyrka (Östergötland)
11740: - Portföljen. Album för År 1858.
34: : - Berättelse om Per på Berget och hans Skatt.
10786: : - Tal , hållne i Kongl. KrigsVetenskaps-Akademien åren 1825 och 1826.
10787: : - Taxa , för Tull - afgifternes utgörande på inkommande och Utgående Waror , samt Transito - afgiften , ifrån den 1. Januraii 1825 , af Kongl. Maj:t i Nåder gillad och fastställd den 2. December 1824.
10: : - En öfwermåttan rolig Saga om Mästerkatten eller Katten i stöflar.
10656: ---: - Tacksägelse För Finska Arméens Seger öfwer de Ryska Troupperne wid Rewolax
191: : - Skånska Hushålls - Föreningsn Handlingar N:o 1 , 1858.
169: : - Polar Bears. Proceedings of the Ninth Working Meeting of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group August 1985.
152: : - Möen.
219: : - Thorsåkers kyrka i Gestrikland
37: : - Beskrifning på the i Wester - Norrland år 1751 gångbare Häste - Siukan , Samt the Botemedel Theremot blifwit brukade.
9360: - Historiska anekdoter om Napoleon.
45: : - Bullerbybarnens Första Kokbok.
11663: - Fem, omvexlande glaada och sorgliga Visor.
11670: - Allmänna Journalen ,Måndagen den 27 Junii 1818.
7997: : - Papiri Milanesi. P. I: Collezione Jacovelli - Vita.
8668: - Die Flaggen der Kriegs - und Handels - Marinen aller Staaten der Erde...nebst den Signalflaggen , sowe einer Dartellung der Landesfarben von Sämtlichen europäischen Staaten.
115: : - Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse , rörande wissa föreskrifter , i afseende på Djurläkares tillsättande och tjensteutöfning m.m.
8734: - Die Schwebebahn Barmen - Elberfeld - Vohwinkel. 10 Karten der bemerkenswertesten Punkt in brauner Stahlstich - Ausführung.
210: : - Suomi / Finland.
10813: : - Kongl. Maj:Ts Förnyade Nådiga FÖRBUD Emot Facklors nyttjande så i Städer som på Landsbygden.
105: : - Kalender för Barn , på Vers och Prosa. 1832.
228: : - Tvenne Berättelser. Den första: Ett äfventyr bland Amerikas vildar... Den andra: Jonas Petters frieri till Kajsa.
174: : - Råd för alla , som ämna låta Fotografera sig , angående sättet att kläda sig , placering m.m.; äfvensom råd i allmänhet om hårets , läpparnes , tändernas och hyns vård och skötsel.
199: : - Stadgar för Skånska Studerande Natiionen vid Lunds Universtet.
10118: : - Gud taler i Dag gennem Profeten Ezekiel. Af E. J. G.
8956: : - Valbo socken 1898 -1937. Några drag ur en svensk sockens historia under fyra decennier
35: : - Berlin - Historische Ansichten.
231: : - Twenne roliga och högst märkwärdiga Historier om Sjelfdukande bordet , Gullåsnan och Dansande Knölpåken, samt Flickan som kunde spinna guld utaf ler och långhalm , jemte några roliga wisor.
246: : - Yearbook of the Khedivial Agricultural Society , Cauro, 1906.
247: : - Ytterby kyrka i Bohuslän
10538: - Lefnadsteckningar öfver ( senare : Levnadsteckningar över )Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens efter år 1854 aflidna ledamöter. Ban 1 - 6.
11314: : - Utdrag Utur alla ifrån den 19 Augusti utkomne Publique Handlingar , Placater ,Förordningar , Resolutioner och Publicationer , Som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning...angå. Tionde delen, til 1776 års slut.
137: : - Lillkyrka kyrka (Östergötland)
9395: - Kinas klassiska operensemble.
141: : - Lunds diomkyrkas jubelfest denm 1 och 2 september 1845.
44: : - Bucolici graeci.
129: : - Lärobok om karte - teckenoch fältmätning af Kongl. Maj:t för Arméns underbefäls - skolor gillad och stadsfälld genom Nådiga General - Order den18 Maj 1868.
100: : - Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll I - II.
39: : - Biet. Litterär kalender med bidrag från inhemske författare.
103: : - Jöns Qwickers Alamancha. Brukbar i alla år.
8525: : - Trettio år 1905 - 1935. Minnesskrift utgiven av Värmlands Socialdemokratiska partidistrikt.
8524: : - Aufbruch und Krise des Funktionalismus. Bauen und Wohnen in Schweden 1930 -80.
9166: : - Mary of Nimmegen.
189: : - Skaldernas bästa om kvinnan och kärleken. En samling verkligt sällsynta och eftersökta erotiska dikter av våra främsta fördomsfria skalder.
75: : - Förteckning öfver Skånska Nationens Boksamling + dito, 2:a upplagan + supplement + dito, 3:e upplagan.
10304: - Instruction hwarefter Wederbörrande haffwa sig at rätta wid wekställghetenn af den dem updragne besigtning och inventering öfwer alla Ekar och Bokar samt Maste -träd på Krono - samt Kronor - skattehemmans ägor uti..... Län.
121: : - Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegii Kundgörelse , Om Straffets skjärpande för then , som finnes wållande till Boskaps-Sjukans utspridande.
195: : - Söderköpings kyrka (Östergötland)
238: : - Verkehrsbuch deutscher Einsenbahnen 1 - 6.
176: : - Rejsehaandbogen Danmark.
236: : - Västerås.
104: : - Kaga kyrka (Östergötland)
11089: : - Dialektstudier udg. af Institut for Dansk Dialektforskning. Bind 3.
188: : - Scenic Views Along The Overland Route in Color.
156: : - Normer och normlöshet. Essäer om skolmoral och samhällsmoral.
128: : - L´Albanie - pays de tourisme .
239: : - Violinboken. 300 melodier samlade , arrangerade och progressivt ordnade för violinskola.
11678: : - Ett besök vid Husqvarna Velocipedfabrik jämte några ord om velocipedens och velocipedindustriens utveckling. af L. W,
28: : - Åtskilliga sätt att underhjelpa Nötkreaturens utfodring då hö- och halmtillgångarne äro knappa.
11901: - Blå Fogel.En ganska nöjsam historia om Prinsessan Mariana och Prins Am... / Samt ett lustigt Bröllops - Tal.
132: : - Lek och allvar. ( Sånger för barn ). Sjunde samlingen.
126: : - Kungiörelse Angående Then nu i Jutland yppade Boskaps Siukdomen.
544: ---: - Biografier om Napoleons berömdaste Generaler jemte Kronologisk tabell öfver de märkvärdigaste händelser ur Napoleons lefnad.
9664: - Danske Messeböger fra reformationstiden.
235: : - Varnhems kyrka (Västergötland)
11172: : - Proceedings of Umeå Student Conference on Design and Use of it. SPD -04.04, Autumn 2004.
222: : - Tre vackra visor tryckta i går. Ringdals klippa / Amanda och Herman / Karnes visa.
11126: : - Göteborgs hamn / Port of Gothenburg.
11764: : - Sverige - Tyskland. Festskrift utgiven med anledning av femårsdagen för Riksfäreningen Sverige - Tysklands grundande 14 december 1937.
242: : - Wår herres och frälsares Jesu Christi Barndoms - Bok, tillika med en liten historisk underrättelse om Joakim och Anna , af hwad slägt de äro födde; äfvanledes om deras Dotter Jungfru Maria , hennes Barndom och Lefwerne.
10042: ---: - Klinisches Recept - Taschenbuch für praktische Aerzte. Sammlung der an den Wiener Kliniken gebräuchlichen und bewährtesten Heilformen.
65: : - Engsö kyrka (Västmanland)
9574: : - Slavica Lundensia 1 - 5.
8632: - Sverige. Illustrerad handbok för resande. Och dejemte ett minne för dem som besökt landet. Del II: Dalarna och Norrland..
3: : - Allevard - les - Bains.
30: : - Balingsta kyrka i Upland
11714: : - Bärnsten Guldet från Ötersjön / Burszteyn Zloto Baltyku.
125: : - Kristianstad.
245: : - Winköls kyrka (Västergötland)
24: : - Almanach Prophétique , Pittoresqué et Utile pour 1857.
190: : - Skånes Calender År 1840.
229: : - Tvenne Berättelser. Den första: Ett äfventyr bland Amerikas vildar... Den andra: Jonas Petters frieri till Kajsa.
177: : - Resa genom Tyskland.
157: : - Norsk Folkebibliothek. Tillaeg til " Verdens Gang ". Femtende Bind, I. Storthinget 1886 - 88.
11239: - Lunds Fastighetskalender 1971.
155: : - Niagara Falls.
171: : - Prinsessan Törnrosa. Sagobok med bilder.
167: : - Petrikyrkan i Malmö
175: : - Reineke der Fuchs.
215: : - Telefonen Årgång 1 - 2. Illustrerad ungkarlskalender.
196: : - Sollefteå - utställningen " Ådalen ger " 15 juli - 10 augusti 1952.
8069: - Vyer från Skåne.
11315: : - Utdrag Utur alla ifrån1767 ¨års slut utkomne Publique Handlingar , Placater ,Förordningar , Resolutioner och Publicationer , Som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning...angå. Nionde delen, til Regements Förändringen 1772.
159: : - Ny böne-bok, innehållande undervisning om bönen; jemte morgon- och aftonböner, nattvardsböner... utvalda utur flera utmärkta författares skrifter, såsom Wallin, Franzén, Rogberg, Hagberg, Thomander, Gagner, Hedrén, Afzelius, Grafström
217: : - Theater -- Almanach för År 1832. Med en planche.
200: : - Stenkyrke kyrka på Gotland
243: : - Wexiö domkyrka
216: : - The Horrors of Wittenberg. Officlal Report to the British Governement.
160: : - Om flygning och luftsegling.
220: : - Three Little Kittens Nursery Rhymes.
150: : - Minut - Prislista för Skånes Färghandlares Förening Nov./Dec. 1927.
131: : - Leipzig Original - Radierungen. von Prof, J. Seyer , Albr. Bruck & Karl Schulz.
207: : - Strengnäs domkyrka (Södermanland)
203: : - Stockholms Stadshus
234: : - Vade - Mecum Antibolchévique.
11763: : - Svenk Plutark för Ungdom.
142: : - Lycksalighetens Ö. En Allegorisk , Romantisk Berättelse , som wisar Lyckans obeständighet i denna werlden.
168: : - Poisonous Snakes of the World. A Manual for Use by U. S. Amphibious Forces.
122: : - Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning Om Boskaps siukans hämmande.
123: : - Kongl. Quarantaines - Commisionens i Stockholm Kungörelse om tillåtelse att från Finland införa saltadt kött och fläsk.
15: : - Kokinstruktion fasställd 1923,
162: : - Ordnings - Stadga för Handels - Societeten i Malmö.
11605: : - Sverige - Tyskland. Festskrift utgiven med anledning av Femårsdagen för Riksföreningen Sverige - Tysklands g4undande 14 dec, 1937.
186: : - Salzburg und seine Umgebung.
143: : - Malmö.
208: : - Suomen kiellestä Neljä Wirttä. ( Lentokirjojo Rahwaalle 1 ).
11943: : - Mose och Lambsens Wisor.
10248: ---: - Gestrike - Helsinge Nation 1811 -. 1911.
10249: ---: - Smålands Nation i Uppsala 1924 - 1933.
10250: ---: - Smålands Nation i Uppsala 1933 - 1944..
11606: A.B. AEROTRANSPORT.: - Flygtrafiken 1931.
560: AAGAARD - MOGENSEN , L. & HERMERÉN , G. ( ED. ): - Contemporary Aestherics in Scandinavia. scholars fron different fields...discuss aestetic problems....
10791: AAKJAER , SVEND ( UDG. ): - Mynt / Mönt.
561: AALL , ANATHON: - Filosofien i Norden. Til oplysning om den nyere taenknings og videnskabs historie i Sverige og Finland , Danmark og Norge.
562: AALL , ANATHON: - Filosofiens historie i oldtiden og mellemalderen.
563: AARS , J.: - Ednu lidt om Sokrates og Xantippa.
11607: AB NORDISKA KOMPANIET.: - Triva.
564: AB , KARL EKESIÖÖ: - (Katalog över ) Ramlister från Ekesiöö.
565: AB REYMERSHOLM: - Lilla smakboken. Recept och tips med Reymersholms livsmedel
10222: ABBAZIA: - Abbazia Volosca.
567: ABC - SIMONOT , EDME: - Scenes de l´alphabet. Théatre enfantin.
566: ABC: - Ingen rädder för ABC.
568: ABERDEEN: - Stranger´s Guide to Aberdeen.
571: ÅBERG , KJELL G.: - Register till Grythytte härads domböcker 1650 - 1680.
572: ÅBERG , MARTIN: - Politikern i svensk satir 1950 - 2000,. Från folkhemspamp till välfärdsmanager.
569: ÅBERG , ALF: - Drömmen om Vinland. Svenskarna och Amerika 1637 - 1800.
11486: ÅBERG , ANNIKA PRYTZ: - Lazio - landet närmast Rom.
570: ÅBERG , ALF: - Kampen om Skåne under försvenskningstiden.
11316: ÅBERG , I. O.: - Lasse i gatan. Från Karl XII:s tid. Berättelse för folket.
10218: ÅBERG , NILS: - Studier öfver den yngre stenåldern i Norden och Västeuropa. Akademisk afhandling.
11257: ÅBERGER , GUST.: - Den kyrkliga nöden i Göteborg samt utredning och förslag om dess afhjälpande jämteisammanhang därmed en kritik över en...offentliggjord utredning...af herr pastor Richard Conricus
573: ABILDGAARD , P. C.: - Häst- och Boskaps -Läkaren eller underrättelse wid de allmännaste Sjukdomar , som anfalla Hästar , Horn - Bokspa , Får of Swin.
574: ÅBOM , BROR FREDRIK JULIUS: - Om foci , directrices och dirigerande plan hos ytor af andra grunden. Akademisk afhandling.
577: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band II: Elektromagnetische Theorie der Strahlung.
575: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band I: Einfīuhrung in die MaxwellscheTheorie der Elektrizität von A. Pöppl.
576: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band I: Einfīuhrung in die mMaxwellscheTheorie der Elektrizität von A. Pöppl.
578: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band II: Elektromagnetische Theorie der Strahlung.
579: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band II: Elektromagnetische Theorie der Strahlung.
580: ABRAHAM , M.: - Theorie der Elektrizität Band II: Elektromagnetische Theorie der Strahlung.
10038: ABUKHANFUSA , KERSTIN: - Stympade böcker. Märkvärdiga blad ur svensk bokhistoria.
581: ÅBY: - Boken om Åby ( Kalmlar län ). Utgiven av Åby hembygdsförening.
8305: ACCAME , SILVIO: - Le origini di Roma.
582: ACHIESER , N. L. & GLASMANN , I. M.: - Theorie der liearen Operatoren im Hilbert - Raum.
583: ACKER , AGNES & JASCHEK , CARLOS: - Astronomical Methods and Calculations
584: ACKOFF , RUSSEL: - Vetenskaplig metodik.
11173: ACKOFF , RUSEL L. & SASIENI , MAURICE W.: - Operationsanlys.
585: ACREL , OLOF: - Chirurgiske händelser, anmärkte uti Kungl. Lazarettet samlade och genom utdrag af dagboken til trycket befordade.
586: ACWORTH , BERNARD: - The Cuckoo and other Bird Mysteries.
587: ACZEL , AMIR D.: - Entanglement. The Unlikely Story of How Scientists , Mathematicians , and Philosophers Proved Einstein´s Spookiest Theory.
588: ACZEL , J. & GOLAB , S..: - Funktionalgleichungen der Theorie der geometrischen Projekte.
8306: ADAM , ALEXANDER: - Romerska antiqviteter eller de gamla romares bruk, seder och lagar 1 - 2.
589: ADAM AF BREMEN: - De hamburgske aerkebispers historie og Nordens beskrivelse.
11016: ADAMS , M.ALCOLM & GUILLEMIN , VICTOR: - Measure Theory and Probability..
590: ADDIS , LAIRD: - The Logic of Society. A Philosophical Stude.
11502: ADDISON , A. W. ET. ALT.: - Biological aspects of inorganic chemistry.
591: ADELAIDE: - Souvenir of Adelaide.
592: ADELBORG , GUSTAF OTTO: - Om det personligt andliga. En samling framställningar.
595: ADLER - KARLSSON , GUNNAR: - Ett samhälle utan moral.
594: ADLER , MAX: - Die Staatsauffassuung des Marxismus. Ein Beitrag zur Unterscheidung von soziologischer und juristtischer Methode.
596: ADLER - KARLSSSON , GUNNAR: - Ondskan biologiska urprung.
7979: ADLERBETHH , GÖRAN: - Lfvernes - Beskrifning Öfvfer Sats - Secreteraren , Landshöfdihngen och Commendören af Kongl Nordstjärne - Orden Herr Elis Schröderheim
597: ADLERFELT , GUSTAF: - Karl XII:s krigsföretag 1700 - 1706.
598: ADLERPARRE , C. A.: - Anteckningar om bortgågne samtida 1 - 3.
600: ADLERSPARRE , ROLF: - Religion och moral : Själsadel.
10587: (ADLERSPARRE, C. A.): - Skizzer och reseminnen samlade af Albano. Del 1: Om Danmark.
10287: ADLERSPARRE , C. A.: - Ungdoms - Dikter.
8166: ADLERZ , GOTTFRID: - Myrornas liv.
601: ADLERZ , GOTTFRID: - Orienteringsförmågan hos steklar.
602: ADLERZ , GOTTFRID: - Ur grävsteklars liv + Instinkt- och förståndshandlingar bland grävsteklar.
603: ADLERZ , GOTTFRIED: - Myrornas liv.
604: ADLERZ , GOTTFRID: - Grävsteklarnas liv.
10043: ADLERZ , GOTTFRID: - Lefnadsförhållanden och instinkter inom familjerna Pompilidae och Sphegidae 1 - 4.
10540: ADLERZ , GOTTFRID: - Myrmecologiska studier II: Svenska myror och deras lefndsförhållanden.
9125: ADOLFSSON , HERBERT ( ED. ): - Liber Epistularum Guidonis de Bosachius.
9126: ADOLPHE , HAROLD: - Les archives démographiques de l´isle Maurice. Registres paroissaux et d´état civil ( 1721 - 1810 ).
605: ADOMOVIC , LUJO: - Führer durch die Natur der nördlichen Adria mit besonderer Berücksichtigung von Abbazia.
606: ADORNO , THEODOR: - Minima moralia.
9765: ADREIIN , ALBERT: - Selective Toxicity. The physico - chemical basis of therapy.
607: ADRIAN , E. A.: - The Physical Background of Perception.
9579: AEBISCHER , PAUL: - Les versions norroises du " Voyage de Charlemagne en Orient ". Leurs sources.
8771: AEJMELAEUS , LARS: - Die Rezetion der Paulusbriefe in der Miletrede ( APG 20: 18 - 35 ).
608: AESCHYLOS: - Septem quae supersunt tragoediae.
609: AF EDHOLM: - Till F. Lif - Medicus i en krets av vänner.
610: AF FORSELL , CARL: - Anteckningar i anledning af en Resa till Egland.
611: AF SILLÉN , ABRAHAM VILHELM: - Heptaëmeron svecanum Haquini Spegel sub examen revocatum I - II.
612: AF URSIN , NIC. R.: - De Lusitania provincia romana.
8307: AFZELIUS , ADAM: - Den romerske nobilitets omfang.
613: AFZELIUS , ANDERS JOHAN: - Vår - Minnen. Dikter.
614: AFZELIUS , ARVID AUGUST: - Minnen.
616: AFZELIUS , RUDOLF AUGUST HELFRID: - Niccolķ Machiavelli. Monografi jemte prof af hans Il Principe.
617: AFZELIUS , F. G.: - En regents uppfostran enligt Platos' åsigt. Tal.
618: AFZELIUS , P. W.: - Num possit ex philosophia Hegeliana in usum religionis christianae animi immortalitas probari disquisitio.
619: AFZELIUS , PEHR VON: - Casus morbi ilei quem praesidie Petro Afzelio...pro gradu medico publicae submittit censurae auctor Johannes Hedenström.
10534: AFZELIUS , FR. GEORG: - Doctrinae Aristotelice de imputatione actionum expositio P. I - VII.
615: AFZELIUS , PEHR VON: - Casus morbi ilei.quem praeside Petro Afzelio. Pro gradu m edicici....submittit...Johannes Hendeström.
257: ( AFZELIUS , ARFVID AUGUST ): - En Sömm i Grålles Wenstra Bakfot. Också ett Ord om Folkets Frihet och Rätt.
620: AGARDH , J. G.: - Tilll Algernas Systematik. Ny bidrag VII: Florideae.
621: AGARDH , C. A.: - Lärobok i Botanik I - II.
622: AGARDH, C.A.: - Essai sur Le Dévéloppement Intérieur des plantes.
8496: AGATHARRCHIDES OF CNIDOS.: - Ojn the Erythraean Sea.
623: AGNE , KLAUS & SIMON , FRIEDRICH: - Beispiele zur technischen Mechanik für Studierende der Feinwerktechnik und Elektronik.
9412: AGNEW , A. D. Q.: - Upland Kenya Wild Flowers. A Flora of the Ferns & Herbaceous Flowering Plantsof Upland Kenya.
624: AGRELL , IVAR: - Zur Ökologie der Collembolen. Untersuchungen im Schwedischen Lappland.
9129: AGRELL , SIGURD: - Slavischen Lautstudien.
9127: AGRELL , SIGURD: - Intonation und Auslaut im Slavischen.
9128: AGRELL , SIGURD: - Baltoslavische Lautstudien.
8772: AGRELL , GÖRAN: - Work , Toil and Sustenance. An Examination of the View of Work in the New Testament , Taking in Consideration Views Found in Old Testament , Intertestamental, and Early Rabbinic Writings.
11435: AGRELL , ALFHILD: - Guds drömmare.
8884: ÅGREN , HUGO: - Zur Kenntniss der Apterygotn - Fauna Süd - Schwedens.
625: ÅGREN: - En bok om sand. Utgiven av Axel H. Ågren AB.
11854: AHBERG , AXEL W.: - De procelevsmaticis iamborum trochaeorumque antiquae scanicam poesis latinae..Studia metrica et prosodiaca I, II.
627: AHLANDER , J. A.: - De libertate I - II.
628: AHLANDER , J. A.: - De praecipuis Philosophorum recentioris aevi Logicam tractandi rationibus I - III.
629: AHLANDER , J. A.: - Principia Cognitionis Philosophicae I - II.
626: ÅHLANDER , C. E. W.: - Fickbok i metersystemet.
11929: AHLANDER , JOH. AUG,: - Carmen Jacobi ( Genes. XLIX. 3 - 27 ), suethice , quos adejectis exercitationibuas latine metricis tghesisbusque philologibus et philosopohiicus.
630: AHLBERG , ALF: - Materieproblemet i Platonism. Platon - Aristoteles - Plotinos - Bruno. En historisk -kritisk studie.
632: AHLBERG, BO: - Laurentius Petris nattvardsuppfattning.
258: ( AHLBERG , BIRGITTA ): - Hjalmar Klingberg. Huvudbok 1882 - 1942. Konti uppgjorda efter kända melodier av B. A.
631: AHLBERG , EVELINA: - En dag under Indiens sol.
8308: AHLBORN , H. ( ED. ): - Pseudo- Homer: Der Froschmäuserkrig / Theodoros Prodromos: Det Katzenkrieg.
633: AHLBORY , LEVIN P.: - Monumenta quedam , historiam tolerantiae in ecclesia svecana illutrantia.
9131: AHLDÉN , TAGE: - Der- = Er- . Geschichte und Geographie.
9132: AHLDÉN , TAGE ROBERT: - Die Kölner Bibel - Frühdrucke. Entstehungsgeschichte Stelung im Niederdeutschen Schrifttum.
9130: AHLDÉN , TAGE: - Nonnenspiegel und Mönchenvorschriften. Mittelniederdeutsche Lebensregeln der Danziger Birgittinerkonvente. Ein Beitrag zur Geschichte det mittelniederdeutschen Sprache und Kultur auf grund der Handschrift C.802 Uppsala.
634: ÅHLÉN , ABRAHAM: - Åhus och dess slott samt utgräfniningarna derstädes 1892 - 1893.
635: AHLÉN , GIDDE: - Varför jag lämnar socialdemokratin. En enkel arbetares väg...
9885: AHLENIUS , K.: - En kinesisk världskarta från det 17:e århundtradet.
636: AHLFVENGREN , FR- E-: - Hallands växter. Förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer.
11679: ÅHLIN , ARVID: - Några ord om Hästskyddare. J. T. B. Siddéns patent
637: AHLM , UNO: - Simrishamns fiske- och fiskarebefolkning.
638: AHLQUIST , DAVID: - De fabula Sophoclea , quae inscribitur Philoctetes , quaestiones.
8774: AHLSTEDT , STIG: - Anders Nohrborgs teologiska åskådning med särskild hänsyn till salighetsordningen.
8775: AHLSTEDT , STIG: - Anders Nohrborgs teologiska åskådning med särskild hänsyn till salighetsordningen.
640: AHLSTRAND , J. A. ( UTG. ): - Hertig Fredrik af Normandie. En medeltids-roman.
639: AHLSTRAND , J. A.: - Hertig Fredrik af Normandie. En medeltidsroman.
642: AHMED ALI: - Islam och den kristna missionen.
645: AHNFELT , P. G.: - Lunds universitets historia. Del I ( allt som utkom ).
643: AHNFELT , OTTO: - Ur mina minnen I - II.
644: AHNFELT , PAUL G.: - De libertate hominis morali I - II.
8717: AHNFELT , ARVID: - C. J. L. Almqvist såsom nyromantiker.
646: AHNLUND , NILS: - Oljoberget och ladugårdsgärde. Svensk sägen och hävd.
9535: AHRÉN: - Kyrkan i tiden. Festskrift tillägnad Biskop Per - Olov Ahrén på hans 60 - årsdatg.
647: AHRÉN, PER-OLOV: - Kyrkomöte och synodalförfattning. En studie i svensk kyrkoförfattningsdebatt 1827-1865.
648: AHRÉN, PER-OLOV: - Riksdagen , kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition
259: ( AISCHYLOS ) AESCHYLI: - Tragoediae cum fabularum deperditarum , gragmentis , poetae vita et operum catalogo.
649: AISCHYLOS - ALEXANDERSSON , ARON: - Septem Aeschylea suethicus versibus expressa et commentario illustrata
8309: AISCHYLOS: - Perser I - II.
9789: AITKEN , A. C.: - Statistical Mathematics.
9790: AITKEN , A. C.: - Determinants and Matrices.
650: AIX - LES - BAINS.: - Guide. Souvenir.
653: AKALU , ASTER: - The Nuer View of Biological life. Nature and Sexualituy in the Experience of the Ethiopian Nuer.
651: AKALU , ASTER: - Beyond Morals? Experiences of Living the Life of the Ethiopian Nuer.
652: AKALU , ASTER: - Beyond Morals? Experiences of Living the Life of the Ethiopian Nuer.
654: ÅKERBERG , SAM.: - De Analogia Mathematica.
655: ÅKERBLAD: - Till minnne af Komminister Julius Åkerblad. I: Predikan vid jordfästningen. II: Komminister Åkerblads tvänne sista predikningar. ( Omslagstitel ).
656: ÅKERBLOM , FR.: - Om svenska konungens domsrätt och den myndighet , som utöfvar densamma.
9839: ÅKERBLOM , AXEL: - Runii svenska rim. Rimförteckning oh språkhistoriska studier.
9840: ÅKERLUND , WALTER: - Fornnordiska ordföljdsprinciper.
9841: ÅKERLUND , WALTER: - Om det finita verbets plats i den fornsvenska bisatsen.
9580: ÅKERLUND , LEIF: - Clinical and Experimental Aspects of Phonetogram Analysis.
11855: ÅKERMAN , MALTE: - Über die Echtheit det letteren Häfte von Tertullians Adversos Judaeos. Akademische Abhandlung.
658: ÅKERMAN , JOACHIM: - Examen Observationum de frictione Corporum solidorum I - IV.
657: ÅKERMAN , JULES: - Om sectio mediana i mankönets urinblåsestenar. Afhandling.
10589: ÅKERMAN , JOHAN: - Some Lessons of the World Depression.
8270: ÅKERMAN NILS: - De plantis sveciae venenatis potioribus nec non antidotis I - II.
11807: ÅKERMANS: - ( Katalog från ) A.- B. Åkermans Gjuteri & Mek, Verkstad , Eslöf.
659: ÅKERMARK , JOHN: - Undersökningar angående Kittor och Nevel. Akademisk Afhandling.
660: ÅKERMARK , JOHN: - Undersökningar angående Kittor och Nevel. Akademisk Afhandling.
661: ÅKERSTRÖM , JENNY: - Mera god mat. En fortsättning på Prinsessornas kokbok.
662: ÅKESSON , BERTIL: - A Stduy og the Nervous System of the Sipuncuoideae with some remarks of the dedvelopment of the two species Phascolion Strombi Montagu and Golfingia Minuta Keferstein.
663: ÅKESSON , ELOF: - Episoden i Theaitetos.
9581: ÅKESSON , JOYCE: - Ahmad b. Alí . Masųd , Marah al-arwah.
9134: AKHMANOVA OLGA & MIKAEL'AN GALINA: - The Theory of Syntax in Modern Linguistics.
664: AKIMOTO , SHUNKICHI: - Seju Noma. " Magazine King " of Japan. A Sketch of His Life , Character and Enterprises.
8895: AKRELL , CARL FREDRIK: - Res -Karta öfver Sverige. Norra delen, efter officiella uppgifter från Länen Styrelserne sammandragen.
11702: AKTIEBOLAGET WILH. BECKER.: - Artismaterial715 för Olje och Temporamålning.
11705: AKTIEBOLAGET GARDIN - MAGASINET.: - Specialaffär för Gardiner & afpassade Mattor.
11609: AKTIEBOLAGET JULIUS SLÖÖRS JERN- OCH REDSKAPSHANDEL STOCKHOLM.: - Priskurant öfver Sprutor och pumpar.
11600: AKTIEBOLOAGET MEKANIKUS STOCKHOLM.: - Aktebolaget Mekanikus Utställning.
665: AKUJÄRVI , JOHANNA: - Interpretional Problems in Pausanias´ Attika ( I 18, I, 6 and 9 ).
666: AKUJÄRVI , JOHANNA: - Interpretional Problems in Pausanias´ Attika ( I 18, I, 6 and 9 ).
667: AKUJÄRVI , JOHANNA: - Interpretional Problems in Pausanias´ Attika ( I 18, I, 6 and 9 ).
11174: ALALEHTO , TAGE: - Teknik och konflikt. LKAB 1946 - 1987.
668: ALANEN , LILLI: - Studies in Cartesian Epistomology and Philosophy of Mind.
669: ALBER , MARTIN ( HRSG.. ): - Wittgenstein und die Musik, Briefwechsel Ludwig Wittgenstein - Rudolf Kodr.
10792: ALBERT , A.: - Chaos and Society. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications..
8776: ALBIN , C. A.: - Judasbrevet. Traditionen - texten - tolkningen / Der Judasbrief. Tradition - Text - Auslegung.
670: ALBINI ( = A. J. B. VON MEDDELHAMMER ).: - Den farliga tanten. Komedi i tre akter och sex tablåer.
671: ALBINI ( = A. J. B. VON MEDDELHAMMER ).: - Rosenbuketten. Dramatisk skildring i tre afdelningar.
672: ALBREKTSON, BERTIL: - Studies in the Text and Theology of the Book of Lamentations. With a Critical Edition of the Peshitta Text.
673: ALCRO: - Artistmatriel,
8777: ALDÉN , LARS: - Stiftskyrkans förnyelse. Framväxten av stiftsmöten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkring 1920.
674: ALDER , KEN: - Världens mått. Berättelsen om hur metersystemet förändrade världen.
11524: ALDRIDGE , SUSAN: - The Thread of Life. The story of genes and genetic engineering.
675: ALEBO , GUSTAF EHRNFRID: - Kring Sirishamn.
11017: ALEKSIJEVITJ , SVETLANA: - Förförda av döden.
9874: ALEXANDER , CHRISTOPHER: - Notes on tthe Synthesis of Form.
676: ALEXANDERSON , BENGT: - Die hippokratische Schrift Prognostikon. Überlieferung und Text.
8089: ALFSEN , HARALD: - De tre robinsoner paa Grönholmen.
677: ALIN , OSCAR: - Svennska statsrådets protokoll i frågan om förbundet med Ryssland 1812.
8716: ALIN , OSCAR: - Fjerde artikeln af Fredstraktaten i Kiel den 14 Januari 1814. Pröfning af en af Herre Presidenten Hans Forssell utförd " rättshistorisk kntrollanalys ".
678: ALKSNIS , IMANTS: - Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912 - 1914. En studie i effektiv propaganda.
11610: ALL VÄRLDENS BERÄTTARE.: - Nummer 11 1952.
679: ALLAN: - Hästsport En handbok för publiken.
680: ALLAND , ALEXANDER: - Human Nature : Darwin´s View.
10634: ALLCOCK , HARRY R. & LAMPE , FR. W.: - Contemporary Polymer Chemistry.
681: ALLEN , DAVID RAYVERN: - Early Books on Cricket.
10541: ALLEN , ROBERT POTTER: - The Flamingos: Their Life History and Survival. With special reference to the American or West Indian Flamingos ( Phoenicopterus ruber ).
682: ALLEN , GLOVER M.: - A Checklist of African Mammals.
9582: ALLÉN , STURE: - Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639 - 1655.
9135: ALLÉN , STURE & THAVENIUS , JAN: - Språklig databehandling. Datamaskinen i språk- och litteraturforskning.
686: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Kraggarnityr och näsdukar.
687: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Moderna bastarbeten.
684: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Klädsömnad.
688: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Moderna hålsömsarbeten.
689: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Moderna lampskärmar.
690: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Nya , virkade kuddar.
691: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Reliefmålning.
692: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Rundknytning.
693: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Smyrna arbeten.
694: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Tillbaby och de små. Virk- och stickarbeten.
696: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Våffelsöm.
683: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Applikarionsarbeten.
685: ALLERS MÖNSTER - TIDNING , BILAGOR: - Korsstyngsbok N:r 2.
697: ALLVIN , J.: - Beskrifning öfver Wista härad i Jönköpings Län.
698: ALLVIN , J.: - Beskrifning öfwer Mo samt N:a och S:a Wedbo härader i Jönköpings län.
11317: ALLWOOD , JENS ET ALT.: - Logic in Linguistics
10099: ALMANACH: - Almanack För Året....1890.Till Stockhollm Horisont.
9009: ALMANACK: - Almanack för året 1890 t. o. m. 1899.
699: ALMANACKOR: - Almanach För Året...1817 Till Lunds Horizont.
700: ALMBERG , NILS: - Studier över temperamentsläran i Corpus Hippocratum.
8778: ALMBLADH , KARIN: - Studies in the Book of Jonah.
702: ALMÉN , AUGUST: - Jemförelse mellan naturliga och konstgjorda helsovatten, sådana de i handeln förekoimma.
703: ALMÉN , EMIL: - Bidrag till kännedomen om de vid gasers och vätskors lösningar i vätskor uppträdande volymändingar. Akademisk afhandling.
704: ALMÉN, EDGAR: - Glaube und geschichtliche Verantwortlichkeit. Die Geschichlichtkeit des menschlichen Denkens als theologisches Problem von den Positionen Karl Barths und Paul Tillichs her beleuchtet.
8732: ALMGREN , EFRAIM ( RED. ): - Det inre tempelbygget.
9136: ALMKVIST , HERMAN: - Die Bischari - Sprache Tú - Bedáwie in Nordost - Afrika. Band II.
705: ALMOND , BRENDA & HILL , DONALD ( ED.).: - Applied Philosophy. Morals and Mataphysics in Contemporary Debate.
706: ALMQUIST , CARL JONAS: - De Aelia Capitolina dissertatio historia.
707: ALMQUIST , HELGE: - Sverige och Ryssland 1595 - 1611. Tvisten om Estland , Förbundet mot Polen , de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen. Akademisk afhandling.
709: ALMQUIST , JAN ERIC: - Domsagor- och häradshövdingar i Stockholm och Uppsala län.
710: ALMQUIST , JOH. AN.: - Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. Del I: 1 - 2. Stockholms och Uppsala län.
11543: ALMQUIST , JOH. AX.: - Almquistiana eller förteckning på de tryckta arbeten , som författats eller utgivits af den från kyrkovärden Erich Abrahamsson i Löfsta i Almunge socken och Upland härstammande slägten Almquist.
260: ( ALMQUIST , C. J. L. ): - Amalia Hillner 1 - 2.
711: ALMQUIST , GUSTAVUS: - De legione et acie romana antiqua.
708: ALMQUIST , HELGE: - Sverige och Ryssland 1595 - 1611. Tvisten om Estland , Förbundet mot Polen , de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen. Akademisk afhandling.
712: ALMQUISYT , JOHAN MAGUS: - De variis reipublicae suio- gothicae regendae formulis.
714: ALMQVIST , SVEN: - Johann Kankel , Per Brahes boktryckare på Visingsö.
715: ALMQVIST , BERTIL: - Vart vägen tar vägen. En barnvisebok. Med Lille Bror Söderlundh
716: ALMQVIST , C. J. L.: - Svensk Rättstafnings-Lära.
717: ALMQVIST, GUSTAF: - Om Infinitiven hos Homeros.
713: ALMQVIST , SIGRID: - Om de skandinaviska arterna af lafslägtena Schismatomma , Opegrapha och Bactrospora. Akademisk afhnadling.
11573: ALONSO , MARCELO & FINN , EDARD: - Fundamental University Physics I - II.
719: ALRUTZ , SYDNEY G. L. R.: - Undersökningen öfver smärtsinnet. Akademisk adfhandling.
8779: ALSNE , STEN: - Från prästtionden till reklerad lön. Pastoraliekonventionerna i Uppsala ärkestift 1810 - 1862.
720: ALSTERLIND , FREJ: - Apertin och Ulverud. Lagerlöfsminnen i Stora KIl.
721: ALSTERMARK , BROR: - De religiöst - svärmiska rörelserna i Norrland 1750 - 1800. Del I: Herjeådalen och Helsinglands.
9137: ALSTON , R. C.: - English Grammars Written in English and English Grammars Written in Latin by Native Speakers.
722: ALSTRIN , ERIC: - De probabilitate resurrectionis mortuorum.
8728: ALT , ALBRECHT: - Essays on Old Testament History and Religion.
723: ALTA , H. & VAN LEEUWEN, W.. M. D.: - Gallenboek. Nederlandse Zoocecidien door dieren veroorzaakte Gallen.
9938: ALTENBERG , BENGT: - The Genitive v. the of - Construction. A Study of Syntactic Variation in 17rth Century English.
8780: ALTHAUS , PAUL: - Forschungen zur Evangelischen Gebetslitteratur.
11018: ALTHUSSER , LOUIS: - Journal de captivité. Stalag XA 1940 - 1945.
11175: ALTHUSSER , LOUIS & BALIBAR , ÉTIENNE: - Att läsa kapitalet 1 - 2.
725: ALTUM , BERNHARD: - Similtudines Homeri , cum Aeschyli , Sophoclis , Euripidis comparantur.
10978: ALUT KANGERMIO / ARON FRA KANGEK / ARON OF KANGER ( 1822 - 1869 ).: - K´avdlunatsianik / Nordboerne og skraelingerna / The Norsemen and the Skraelings.
10958: ALUT KANGERMIO / ARON FRA KANGEK / ARON OF KANGER ( 1822 - 1869 ).: - K´avdlunatsianik / Nordboerne og skraelingerna / The Norsemen and the Skraelings.
726: ALVERED , ZETH ( UTG. ): - Greger Matssons kostbok för Stegeborg 1487 - 1492 utgiven med kommentar och register.
727: ALVERED , ZETH ( UTG. ): - Greger Matssons räkenskaper utgivna med kommentar och register.
728: ALVIN , A. R.: - Chrysostomi homilia öfver Kor, 8 efter en grekisk handskrift.
11019: ALVING , BARBRO: - Bang. Klipp ur nuets historia.
729: ALWALL , ELLEN: - The Poet in the Reader. The Selection of Poets in English and Scottish Schoolbooks 1850 - 1974.
731: ALWALL , ELLEN: - The Religious Trend in Secular Scottish Schoolbooks 1850 - 1861 and 1871 - 1880.
730: ALWALL , ELLEN: - Der Dichter im Schulbuch. Die Auswahl von Dichtern in deutschen Lesebüchern 1875 - 1964.
8269: ÅMARK , FREDRIK WILHELM: - Om Vigilae plantaru Lin.
734: AMBROSIUS, NORE: - Oratio in probationem Philonis. Latine conversa et adnotationibus instructa.
735: AMDAHL , KENN & LOATS , JIM: - Algebra Unplugged.
736: AMDAHL , KENN & LOATS , JIM: - Algebra Unplugged.
10022: AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH: - Protein Purification Handbok.
737: AMES , JOSEPH SWEETMAN & MURNAGHAN , FRANCIS D.: - Theoretical Mechanics. An introduction to mathematical physics.
738: AMOREUX , ( PIERRE, REPUT JOSEPH ).: - Notice de Insects de la France , Reputés Venimeux , Triée des Écrits des Naturalistes , des Médicins, & de l´Observation.
11876: ANANDER , A. (UTG.): - Jämtlands läns kalender 1944 - 1945.
9138: ANASTASSIOU , NICOLAS: - Greek ( modern ) Self - Taught. By the Natural Method with the English Phonetic Pronunciation.
8671: ANCKARSVÄRD , CARL HENRIK: - Ett och annat i anledning af den bekanta skeppshandeln.
9842: ANDERSEN , HARRY: - Oldnordisk grammatik. Lydlaere , formlaere , hovedpunkter af syntaksen.
740: ANDERSEN , AENAS: - Berättelse om Ängelska Beskickningen til China , under Lord Macartney. Sammandrag.
741: ANDERSEN , CAOLINE EMILIE ( UDG. ): - De hansborgske registranter. Bind I: Forordninger 1544 - 1580.
742: ANDERSEN , H. C.: - Zwölf mit der Post. Ein Neujahrsmärchen.
744: ANDERSÉN , CARL H.: - Om Blötdjurens plats i Systemet. I.
9396: ANDERSEN , H. C.: - Flickan med svavelstickorna.
8781: ANDERSEN , NIELS KNUD: - Confessio Hafniensis. Den köbenhavnske Bekendelse af 1530. Studier i den begyndede reformation.
743: ANDERSEN , S. A.: - Om Aase og Terrasser inden for Susaa´s Vandomraade og deres Vidnesbyrd om Isafsmeltningens Forlöb.
10225: ANDERSEN, H. C.: - De vilda svanarna. Efter H. C. Andersens saga berättad av Gullie Åkerhielm.
11707: ANDERSON , K.: - ( Katalog från ) Hofjuvelerare K. Anderson.
8782: ANDERSON , HUGH & BARCLAY , WILLIAM ( ED. ): - The New testament in historical and contemporary perspective. Essays in memory of G. H. C. Macgregor.
8783: ANDERSON , STANLEY D. ( ED. ): - Documenta Q. Reconstructions of Q. Through Two Centuries of Gospel research Excerpted , Sorted, and Revaluated.
745: ANDERSON , ALEXANDER: - Alexander Anderson´s Geography and History of St. Vincent.
746: ANDERSON , ALEXANDER: - Alexander Andersons ( account of ) The St. Vincent Botanic Garden ( 1825 ).
747: ANDERSON , C.: - Sjö- och Landsvägen från Stockholm till Upsala 1841.
748: ANDERSON , J. C.: - Dielectrics.
750: ANDERSON , P. W.: - Concepts in Solid. Lectures on the Theory of Solids.
9978: ANDERSON GALLERIES: - The Cortlandt F. Bishop Library Part Three: ( R - Z ).
9979: ANDERSON , ROGER N.: - Marine Geology. A Planet Earth Perspective.
749: ANDERSON , O. S.: - Old English Material in the Leningrad Manuscript of Bede´s Ecclesiastical History. Edited and revised.
8731: ANDERSSON , ARON & FRANZÉN , ANNE MARIE: - Birgittareliker. Inlånade till Historiska muséets utställning " Birgitta och Det Heliga Landet ".
751: ANDERSSON , J.: - Två tal hållna i Jönköpinhg af Biskop J. Andersson.
762: ANDERSSON , INGVAR: - Svenskt och europeiskt femtonhundratal. Fynd , forskningar och essäer.
763: ANDERSSON , INGVAR: - Sveriges historia.
764: ANDERSSON , INGVAR ( UTG. ): - Gustaf Banérs generalguvenörsberättelse 1664 - 1668. 1 - 2.
784: ANDERSSON , OLAVUS: - De usu optativi apud Homerum commentatio.
9857: ANDERSSON , GUNNAR: - Svenska växtvärldens historia i korthet framställd,
11058: ANDERSSON, ULF B.: - Tuzla - förnuftets oas. Bosnien mellan krig och fred
8132: ANDERSSON , ANDERS EMIL OSCAR: - Om en kvantitativ bestämnintg af värmevariationerna vid metalltrådars dilation och kompression. Akademisk afhandling.
8302: ( ANDERSSON , JOHAN & ANDERS ): - Öfningar att formera våra pennor , af tvenne bröder.
8784: ANDERSSON , THORSTEN: - Namn i Norden och det forna Europa. Valda artiklar utgivna med anledning av Thorsten Anderssons sextioårsdag.
767: ANDERSSON , JOHAN CASPER: - Lunds stads vigtigaste medicinskt topografiska och medicinskt statistiska förhållanden åren 1861 - 1880.
778: ANDERSSON , ERNST: - Ausgewählte Bemerkungen über den bohairischen Dialect im Pentateuch Koptisch.
757: ANDERSSON , GUSTAF (UTG. ): - Kon. Gustaf III:s bref rill Riks - Drotsen grefve Carl Axel Wachtmeister och Stats - Secrteteraren Ulric Gustaf Franc , efter handskrifter på Trolle Lkingby.
758: ANDERSSON , HELGE: - Mormonismen i Malmö.
759: ANDERSSON , HILDING: - Quaestiones scenicae.
760: ANDERSSON , INGVAR: - Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik.
761: ANDERSSON , INGVAR: - Gustaf Banérs Generalguvernörsbberättelse ( från Skåne , Halland o Blekinge )1664 - 1668 I - II.
765: ANDERSSON , INGVOR MARGARETA: - Erik Menved och Venden. Studier i dansk utrikespolitik 1300 - 1319. Akademisk avhandling.
768: ANDERSSON , JOHAN CASPER: - Lunds stads vigtigaste medicinskt topografiska och medicinskt statistiska förhållanden åren 1861 - 1880.
769: ANDERSSON , JOHAN CASPER: - Om vägen för menniskokroppens infektion vid abdominal - typhus. Akademisk afhandling.
770: ANDERSSON , LARS I.: - Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden. Skatterättvvisa i och mellan kommuner. Akademisk anhandling.
772: ANDERSSON , MAGNUS & KNARRSTRÖM , BO: - Senpaleolitikum i Skåne.
775: ANDERSSON , THORSTEN: - Frimurarlogerna i Kristianstad 1776 - 1976. Minnesskrift till 200 årsjubileet.
776: ANDERSSON , YNGVE: - Limnologisk undersökning av Ronnebyåns nedre lopp.
777: ANDERSSON , BERIT: - Att förstå drogmissbruk. Praktiken , situationen , processen.
779: ANDERSSON , EVERT: - On Verb Complementation in Written English.
780: ANDERSSON , INGVAR: - Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik.
782: ANDERSSON , K. A.: - Anteckningar från Prof. Daugs föreläsningar öfver Differential och Integralkalkyl.
783: ANDERSSON , NILS: - 1878 års katekes. Debatten om katekesens form och innehåll 1810 - 1878.
785: ANDERSSON , ROLOFF: - Genwäg Till Borgerliga Räkne - Konsten, Hwarigenom Ett Barn med lite biträde.....på ganska korrt tid kan wägledas till det nödwändigaste af denna alltid nyttiga Wetenskapen.
786: ANDERSSON , SVEN: - Études sur la syntaxe et la sémantique du mot francais tout.
787: ANDERSSON , SVEN: - Nouvelles études sur la syntaxe et la sémantique du mot francais tout.
788: ANDERSSON , TORSTEN J.: - Polis and Psyche. A Motif in Plato´s Republic.
789: ANDERSSON, JOHAN GUNNAR: - Draken och de främmande djävlarna.
9365: ANDERSSON , HELGE: - Mormonismen i Malmö under 1800 - talet..
11891: ANDERSSON , B. ALBERT: - Hönsutfodring och kycklinguppfödning.
262: ( ANDERSSON , MAGNUS EHRENHOLD ): - Vid Brasan. Rimmeri.
781: ANDERSSON , INGVOR MARGARETA: - Erik Menved och Venden. Studier i dansk utrikespolitik 1300 - 1319.
10979: ANDERSSON , MALTE: - Nutida eskimåbebyggele på Östgrönland.
10959: ANDERSSON , MALTE: - Nutida eskimåbebyggele på Östgrönland.
9583: ANDERSSON , WALDA & ERIK: - Dialektord , uttalsformer och provinsialismedr huvudsakligen från Valle härad.
10308: ANDERSSON , N. J.: - Skandinaviens gramineer eller De i Danmark , Sverige , Norge och Finlandd vildt väande gräs beskrifna och afbildade.
8031: ANDERSSON , ANDERS: - Om Lifmoder - Blödningar efter förlossningen och under barnsängen. Akademisk afhandling.
771: ANDERSSON , LENNART: - AVB Flygindustri i Limhamn 1925v - 1935.
753: ANDERSSON , CHRISTER: - Röster ur Folkskolan.
755: ANDERSSON , EMIL: - Leninistisk fackföreningspolitik. Vidräkning med reformisternas och sillénarnas fackliga kapitulationspolitik.
8958: ANDERSSON , INGVAR: - En samlingshandskrift rörande Sveriges historia och topografi i Preussische Staatsbibliothek Berlin.
9140: ANDERSSON , NELS ( ED. ): - Studies in multilingualism.
9139: ANDERSSON , SVEN - GUNNAR & HYLDGAARD - JENSSEN , KARL ( HRSG. ): - Sprachgermanistik in Skandinavien. Akten des nordischen Germanistentreffens in Göteborg 5. - 8. Juni 1989.
263: ( ANDERSSON , CARL ) ANDRIEUX: - Under De Femtiofyras Spira. Illustrerad Malmörevy 1893-94.
8730: ANDERSSON - SCHMITT , MARGARETE: - Manuscripta Mediaevalia Upsaliensia. Übersicht über die C - Sammlung der Universitätsbibliothek Uppsala.
11318: ANDERSSON , KENTH - ÅKE ( RED. ): - Sanningen om processen mot De sammansvurna terroristerna i Moskvar. Det enda autentiska materialet om rättegången .....1936. ( Omslagstitel: Moskva Processen ).
754: ANDERSSON , DAN - ERIK: - En moral för hela världen ? En analys av Hans Küngs Projekt Weltethos.
10128: ANDERSSON , ROGER ( ED. ): - Sermones Sacri Svecice. The Sermon Collection in Cod. AM 787 4:o.
773: ANDERSSON , THEOPHIL: - Den inte omflyttningen. I : Norrland..
774: ANDERSSON , THOR: - Svenska underhandlingar med Ryssland 1537.
766: ANDERSSON , JOHAN: - Tal vid Konungens högst betrodde man....Christopher Isac Heurlins jordfästning i Wexiö domkyrka den 27 mars 1860.. + Lefnadsteckning....af Lars Gustaf Rydén.
261: ( ANDERSSON , G. F. ) UTG.: - Blå - sippan. Petit almanach 1865, Femtonde årgången.
9010: ANDERSSON , ERNST: - Bok - katalog omfattande geografi och resor ( Sverige ) åren 1901 - 1928.
9011: ANDERSSON , ERNST: - Bok-katalog omfattande geografi och resor ( alla länder utom Sverige ) åren 1901 - 1928.
11258: ANDERSSON , E. EINAR ( RED. ): - Hembygden. Historisk festskrift för Chicagos svenska hembygdsföreningar utställningsåret 1933.
790: ANDERSTORP: - Kollekt- och Stambok för Anderstorps Församling af Wexjö Stift.
791: ANDOR , MEDRICZKY: - Magyarországi idegenvezetö / Fremdenführer von Ungarn / Guide of Hungary...
792: ANDREE , RICHARD: - Robinsonader från alla verldsdelar. Verkliga händelser skildrade.
793: ANDRÉE, S. A. & NILS STRINDBERG & KNUT FRAENKEL: - Med Örnen mot Polen. Andrées polarexpedition år 1897. Utgiven på grundval av S. A. Andrées, Nils Strindbergs och Knut -fraenkels sommaren 1930 på Vitön funna anteckningar, av Svenska Sällskapet för Atropologi och Geografi.
10872: ANDRÉE , S. A.: - Svenska fysikaliska-meteorologiska expeditionen till Spetsbergen juli 1882 - september 1883. S. A. Andrées dagbok ( med inledningar ).
11728: ANDRÉN , GUNNAR M. FL.: - Argumentation och värderingar i reklamen.
795: ANDRÉN: - Brobyggare. En vänbok till Nils Andrén.
801: ANDRÉN , L.: - Zählung und Messung der komplexen Moleküle einiger Dämpfe nach einer neuen Kondensationstheorie.
796: ANDRÉN , CARL - GUSTAF: - Renewal. AS Central Concetpin Gustaf Aulén´s Work with the Liturgy in Theory and Practice.
797: ANDRÉN , OLOF & BESKOW , PER ( RED. ): - De apostoliska fäderna.
798: ANDRÉN , ÅKE: - Introductorium Theologicum. Studier kring ett dokument om prästerlig församlingstjänst från svensk reformationstid.
800: ANDRÉN , CARL-GUSTAF: - De septem sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca. 1400 .Eine Sakramentsauslegung aus dem Kloster Vadstena von ewta 1400.
10590: ANDRÉN , F. J B.: - Om delning av naturnyttighet. Särskilt om att "skipa skog".
8785: ANDRÉN: - Kyrka och Universitet. Festskrift ill Carl - Gustaf Andrén.
8786: ANDRÉN , OLOF: - Rättfärdighet och frid. En studie i det första Clemensbrevet.
799: ANDRÉN , CARL - GUSTAF: - De septem sacramentis. En sakramentsuttläggning från Vadstena kloster ca 1400.
8787: ANDRESEN , CARL & DENZLER , GEORG: - Wörterbuch der Kirchengeschichte.
9141: ANDRESEN , KARL GUSTAF: - Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen.
802: ANDRIC, IVO: - Det verdammte Hof. Erzählung.
803: ANGELFORS , CHRISTINA: - La double conscience. La prise de conscience féminine chez Colette , Simone de Beauvoir et Marie Cardinal.
804: ANGELINI , J. E.: - Underrättelser om Köpenhamnn.
805: ANGELY , LOUIS: - Vildbrådstjufvarne , eller Studentputsen. Komedi i 1 Akt med Sång.
264: ( ÄNGQUIST , BROR ) ( UTG. ): - Läcker mat på Växjö fat. Recept å olika slags maträtter och bakverk , utarbetade av husmödrar i Växjö.
807: ÅNGSTRÖM , C. A.: - Handbok för beräkning och byggnad af turbiner och turbinpumpar.
808: ÅNGSTRÖM , ANDERS JOHAN & GOVENIUS , PETER: - De Theoria Lucis Calorisque I - II.
806: ÅNGSTRÖM , ANDERS JOHAN: - Ad theoriam cometarum I - III.
810: ÅNGSTRÖM , TORD: - Flygmaskinen 1 - 2.
809: ÅNGSTRÖM , ANDERS JONAS: - Försök till en mathematisk Theorie för det Thermometriska värmet I - VI.
9584: ÅNGSTRÖM , MARGARETA: - Studies in Old English MSS with special rerence to the delabialisation of y (
811: ANKARLOO: - Rätten. En festskrift till Bengt Ankarloo.
812: ANNECY: - Annecy et Haiye - Savoie ( Region du Mont - Blanc ). Livret - guide.
813: ANNECY: - Annecy et son lac.
10591: ANNERS , E. & ÖNNERFORS , A.: - Kompendium i latinsk juridisk terminologi.
8113: ANNERSTEDT, CLAES: - Om Karl Johans beröring med Upsala Universitet och besök i Uppsala.
815: ANON.: - Bulgaria.
816: ANON.: - Ehemalige Nationalsozialisten in Pankows Diensten.
817: ANON.: - Paris - Parisien. I: ce qu´il faut savoir II: ce qu´il faut voir III: Paris usages IV: Paris pratique.
11582: ( ANONYM ).: - Hundrade Nyttige samt God - fundne Läkedomar Och Hus - Remedier , Som gifwa wid Huru Hästars Åtskillige både in- och utwertes Sjukdomar och Bräckligheter kunna hjelpas , och på en kort tid botas.
300: ( ANONYM ): - Piller mot dåligt lynne preparerade och ordinerade af Dokt. Hilarius. Ny anekdotsamling.
542: (ANONYM ): - Sirapskokning och Kaffe - surrogat af Sockerbetor , jemte En kort anwisning om Sockerbetans odling.
282: ( ANONYM ): - Der Dürrenberg im Herzogthume Salzburg in seine Gruben - Fahrt-
8272: ( ANONYM ): - Amerikanska häxprocesser.
11124: ( ANONYM ): - Austrian Terrorism i Bohemmia.
275: ( ANONYM ): - Cyprianus , Innehållande den fullständigaste och pålitligaste Dröm- & Spåboken, med anvisning till att spå i kort , ikaffe och äggvita.... En Planet - bok...jämte en förteckning öfver Tycho Brahe - dagarne.
8293: ( ANONYM ): - Uppfostraren eller handbok för goda föräldrar, som vilja göra sina barn lyckliga och sjelfva blifva lyckliga genom dem
309: ( ANONYM ): - Tankar om Sveriges närvarande Penningebrist, och deraf följande Förlägenhet i allmänna rörelsen , samt utvägar till ett bättre förhållande.
315: ( ANONYM ).: - Filosofiska Undersökni8ngar om Den fullkomligaste Constitution eller Grundlag såsom medel til Högsta Allmänna öch Enskilda Lycksalighet.
316: ( ANONYM ).: - Handlingar rörande inrättandet af ett Östersjö-Compani i Götheborg.
312: ( ANONYM ): - Vägen till hälsa , Sol-bältet.
317: ( ANONYM ).: - Kamratfesten firad af 1863 år studenter i Lund den17 juni 1903.
818: ANONYM: - Berättelse om Den swenske Kain , Brodernördaren Grefwe John Mörner och hans gräsligt kallblodiga brott , som tilldrog sig i Stockholm , i huset N:ol 37 Grefgatan , 4 tr. upp , Fredagen den 4 September 1891 kl. mellan 2 och 3 på morgonen ....
819: ANONYM: - Drömboken. Förklaring och uttydning av drömmar efter gamla anteckningar och manuskrpt. Med tillägg: Gamla tänkespråk och iakttagelser.
820: ANONYM: - Robinson und dessen Kolonie. Das vollständigste über Robinson´s Abenteuer , Schicksale und Erfolge.
821: ANONYM: - Skizzer och reseminnen från Finland. Af L. C. G.
301: ( ANONYM ): - Politiet og Nytaarsrevolten 1860, 8 Skitser optagne efter Rapporter og Øienvidners Beretninger
11125: ( ANONYM ): - Officiell 5rapport till den brittiska regeringen angående tyfudsepedemien i lägret vi Wttenberg.
268: ( ANONYM ): - ( Dikt ) Vid välborna enkefru öfverdirektörskan Johanna Elisab. Sophia Ridderbjelkes född Duse graf den 12 uni 1845.
280: ( ANONYM ): - Den treflige arrangören. Oumbärlig handbok för glada sällskapskretsar , innehållande Sällskaps- och Jullekar , Pantlekar , Pantutlösningar , Konsten att veta en persons ålder..valda Kotiljonglurer , Charader , Gåtor , Konststycken......
283: ( ANONYM ): - Det Godas Försyn ( The Providence of God ).
273: ( ANONYM ): - Bibel - Kalender eller Anwisning till en sådan indelning af Den Heliga Skrifts Canoniska böcker , att de kunna genomläsas under loppet af et år tillika med några tidstaflor.
272: ( ANONYM ): - Aberrationer från normala statsskick , deras anledningar och följder , ur historien och erfarenheter bevisade af J...s.....n.
287: ( ANONYM ): - Fiskarens Rådgivare. Praktisk handbok i fiske och fiskevård.
10956: ( ANONYM ): - Taschenbuch des Rheinischen Postillon. Ohne Stahlstiche. Erster Jaqhrgang 1838.
10529: ( ANONYM ): - Sveriges läge hösten 1917 av En Svensk.
314: ( ANONYM ).: - Den Nyaste Wirkboken, innehållande de modernaste och mest användbara wirkmönster samlade opch utgifna af En Fruntimmersförening. Del 2.
313: ( ANONYM ): - Wägen under Themsen , eller Den i England så kallade Tunneln. Ur: Arkif för Hushållningen och Näringarne 1828.
290: ( ANONYM ): - Huru jag konstruerar mig en liten billig men effektiv elektrisk motor. Handledning för amatörer och nybörjare i den elektriska branschen.
295: ( ANONYM ): - Konsten att spå i kort efter en berömd finngummas efterlämnade anteckningar.
302: ( ANONYM ): - Qvinnorna i Nordamerikas " backwoods " eller de vestliga skogarna + En brinnande gräsöken i Nord - A merika.
270: ( ANONYM ): - 500 gåtor på prosa. Till nöje för ungdom och i glada sällskap.
267: ( ANONYM ): - ( Dikt ) Vid Maria Magdalena Charlotta Oliecronas graf Den 18 October 1854.
308: ( ANONYM ): - Svenska Folkets Konstböcker I: Konsten att vara det minsta möjliga obehaglig vid spelbordet.
276: ( ANONYM ): - Dalkullan med de tre små barnen,
298: ( ANONYM ): - n högst märkwärdig historia om Jöns Lunsbracka.
297: ( ANONYM ): - Mester Lucidarius, en nyttig Bog om Guds Faders, Søns og hellig Aands Værelse ; om Verdens og vore første Forældres Begyndelse og Skabelse ; om hvorledes Gud lod Verden forgaae ved Syndfloden ; om hvorledes Babylons Taarn blev opbygget ; ....
299: ( ANONYM ): - Om vårde af utseendet. Anmärkningar af Grefvinnan d. d.
291: ( ANONYM ): - Julen kommer ! Samling af 206 splitter nya pch roliga julklappsdeviser.
311: ( ANONYM ): - Ur Tusses språklåda. Berättelser för de små.
318: ( ANONYM ).: - Lyckans flygande Fana Eller en Historia om Tre fattige Skräddare...
306: ( ANONYM ): - Svenska Boktryckareföreningens Södra krets 1901 - 1941.
305: ( ANONYM ): - Svenska Anekdoter ; eller Karakterisiska Drag och Infall ur Stockholmslifvet och från Akademierna , Prest- och Bondhistorier , Ordlekar m. m. samlade efter till större delen ännu lefvande personer. Tredje häftet.
303: ( ANONYM ): - Skeppsbrottet. En ytterst intressant och spännande berättelse..
320: ( ANONYM ).: - Prins Flundra eller Fiskaren med oförnöjda Hustrun.
10789: ( ANONYM ): - Utkast till Ett Ärigt , Svenskt Finance - Project. Äfven Fruarne behöfde icke lära sig ny sedelräkning.
10788: ( ANONYM ): - Sjömäns lustiga Infall och Svar.
321: ( ANONYM ).: - Psykisk makt. Denna bok innehåller undervisning uti I: Personlg magnetism. II: Tankeläsning. III: Magnetisk läkekonst. IV: Hypnotism.
7982: ( ANONYM ): - Då S.S. Theologiae Professoren och Prosten öfver Rönnebergs Härad samt Kyrkoherden wid Qwvistofa Församl9ingar......Herr Jacob W. Faxe Begrofs uti Qwisttofta Kyrcka den 19 Maiji 1790.
319: ( ANONYM ).: - Lyckans Flygande Fana och Klingande Spel , efter en förwnade Historia om Tre fattiga Skräddare ,som genom en Pelegrimsresa omsider kommo till stort wälstånd och hög wärdighet.
307: ( ANONYM ): - Svenska Folkets Konstböcker IV: Konsten att uppträda på kalas.
304: ( ANONYM ): - Småherrskapets kokbok.
296: ( ANONYM ): - Kortkonster för envar. Utan apparater och taskspelaretricks.
293: ( ANONYM ): - Konsten att Måla och Teckna.
292: ( ANONYM ): - Kärlekens bok. En skrift af högsta intresse för alla ogifta herrar pch damer , innehållande en mängd formulärer till kärleksbref , kärleksförklaringar m.m.
288: ( ANONYM ): - Fuchsjagd oder Brot.
286: ( ANONYM ): - En högst märkwärdig Historia om Jöns Lunsbracka.
278: ( ANONYM ): - Den praktiska receptboken. Var och en kan efter här angivna recept framställa de finaste och och angenämaste parfymer och liknande kemisk - tekniska artiklar samt tillverka likörer , viner m. fl. drycker....råd och hjälpemedel mot...skador....
277: ( ANONYM ): - Den laererige Robinson , forstillet udi den aerlige Mand, eller David Aeeligs Levnetslöb , sammaskrevet af ham selv , og indeolder nok saa mange merkelige Haendelser , som nogen Robinsons Historie.
274: ( ANONYM ): - Bref till En Swensk Sjökapten i Lissabon om Jesu Christi nåd emot syndare. II: Guds Barns resepass.
271: ( ANONYM ): - 6 redit granna visor som handla om Småland och om hur bra de har´et där , om pojkar och flecker och annat , som ej så noga speciferas kan , men upptäckes vid genomläsning..
269: ( ANONYM ): - 4 vackra men mycket sorgliga Wisor tryckta i år till varning och förmaning för den lättsinninga ungdomen.
284: ( ANONYM ): - Det straffade Religionsföraktet. En berättelse.
281: ( ANONYM ): - Den underbare Drömtydaren är den nyaste och tillförlitligaste Drömboken...Derjämte en förteckning öfver Tycho Brahe - dagarna---spå i kort...kortfattad planetbok.
10367: ( ANONYM ): - Västervikspojkarna. Deras liv och leverne i huvudstaden och deras vallfart i vårens tid till hamnstaden.
322: ( ANONYME ): - Chemins de Fer d´Alsace et de Lorraine. Villes , Sites , Industries.
822: ANREP , GABRIEL: - Lilljehöökska från.
823: ANREP , GABRIEL: - Lilljehöökska frågan.
824: ANRICK , CARL JULIUS: - Karta över Sveriges åkerareal. Akademisk avhandling.
825: ANTHOLOGIA PALATINA: - Grekiska kärleksdikter / Epigrammata Erotica.
826: ANTHON , HENNING: - Myggor och flugor i färg.
9143: ANTOINE: - Au bonheur des mots. Mélanges en l´honneur de Gérald Antoine.
827: ANTONSSON , INGEMAR: - Elisabeth.
828: ANZELIUS , ADOLF: - Ûber die Bewegung der anisotropen Flüssigskeiten.
5976: , ., ..-,-ÄÖÄÖ.-............,,,,,N B V V XC C VCV VC DSZAWAAQQWSERDFTYFRFRYHJKLK,ÖÄL,.LKMJHNGHBM Ö..-.ÖÖÄ.-PONTRJAGIN , L. S.: - Topologische Gruppen 1 - 2.
829: APEL , KARL - OTTO: - Etik och kommunikation.
11856: APOLLODORUS: - Apollodori Atheniensis Bibliothecae Libri tres.
830: APOLLONIUS: - Argonautica.
831: APPELBERG , K. A.: - Bidrag till belysning af sättet för prästtjänsternas besättande i Finland från reformationen till medlet af 17:de seklet.
832: APPELBERG , K. A.: - Bidrag till belysning af sättet för prästtjänsternas besättande i Finland från reformationen till medlet af 17:de seklet.
834: APPELL . P. & DAUTHEVILLE , S.: - Précis de mécanique rationelle. Introduction a l´étude de la physique et de la mécanique appliquée.
833: APPELL , P.: - Cours de mécanique á l´usage des candidats a l´École des Arts et Manufactures.
835: APPELQVIST , HJALMAR: - De praecipuis redrum Gai , Claudii , Neronis scriptoribis.
10435: APPIANUS: - Roms krig med Karthago och Hannibal.
836: APPLETON: - Appletons´ Hand - Book of American Travel , Northern and Eastern Tour.
837: ÅQVIST , LENNART: - The Moral Philosophy of Richard Price.
838: ÅQVIST , GÖSTA: - Kungen och rätten. Studier till uppkomsten av den tidigare utvecklingen av kungens lagstiftsningsmakt och domsrätt under medeltiden.
839: ARAGO , FRANCOIS: - Skrifter del 1 ( allt som utkom).
840: ARCHENHOLD , F. S.: - Kometen, Weltuntergangsprophezeiungen und der Halleysche Komet.
841: ARCKENHOLTZ , JOHAN: - Sagu - Brott af 1734 års Riksdag i Stockholm.
8167: ARDÖ , PAUL: - Studies in the marine shore dune ecosystem with special reference to the dipterous fauna.
842: ARESCHOUG , F. W. C.: - Skånes flora, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna.
10039: ARESCHOUG , F. W. C.: - Jemförande undersökningar öfver bladets anatomi .
843: ARFVIDSSON , H. D.: - Empiri och spekulation i teologien. Ett dogmatiskt prolegomenon till kritsik orientering inom A. Ritschls teologi från kunskapsteoretisk synpunkt. Akademisk afhandling.
844: ARFVIDSSON , H. D.: - Religion och vetenskap i deras ömsesidiga förhållande med särskild Herbert Spencers uppfattning af frågan. Akademisk afhandling.
845: ARFWIDSSON , ANNA: - Zeno oder die Legende von den Heiligen Drei Königen. Eine mittelniederdeutsche Version unter Benuyzung sämtlicher Handschriften herausgegeben.
323: ( ARGENS , JEAN BAPTISTE DE BOYER ): - Warg -Grefwen D´Argens Bref, Om Souveraine Konungar.
10592: ARHO , A. G.: - Haltijavelkakirjasta.
11497: ARHUSLANDER , ANDERS: - Allmänna Anmärkningar om de Svenska Städerna. Akademisk afhandling.
9167: ARIN , MARITA LJUNGQVIST: - Aspect , tense and mood: Context dependency and the marker le in Mandarin Chinese.
846: ARISTOPHANES: - Scenes from " The Birds ".
847: ARISTOPHANIS: - Comoediae tom. II: Lysistratum , Thesmophoriazusas , Ranas , Ecclesiazusas , Plutum , Fragmenta , indicem nominum continens.
8310: ARISTOTE: - De l´ame.
852: ARISTOTELES: - Physica.
848: ARISTOTELES: - Atheniensium respublica.
849: ARISTOTELES: - Categoriae et Liber de Interpretatione.
851: ARISTOTELES: - Ethica Nicomachea.
850: ARISTOTELES: - De anima.
853: ARISTOTELES: - Politica.
854: ARISTOTELES: - Politiken.
855: ARISTOTELES OCH PSEUDO-XENEFON: - Om athenarnas statsförfattning.
856: ARISTOTLE: - ( XIX ): Nicomachean Ethics.
857: ARISTOTLE: - Categories and De interpretatione.
858: ARISTOTLE: - Metaphysics. Books Gamma , Delta and Epsilon.
860: ARISTOTLE: - The Works.....ed.by J.- A. Smith and W. D. Ross. Vol. IV: Historia animalium.
861: ARISTOTLE: - The Works.....ed.by J.- A. Smith and W. D. Ross. Vol. V: De partibus animalium / Det motu / De incessu animalium / De generationer animalium.
862: ARLEY , NIELS & BUCH , K. RANDER: - Sandsynlighedsregning med anvendelse paa statistik , fejlteori og udjaevningsteori.
10593: ARMFELT , J. & DE POMIAN , W.: - Polen nu och i forna dagar.
863: ARMSTRONG , D. M.: - A Theory of Universals. Universals and Scientific Realism Volume II.
864: ARMSTRONG , D. M.: - Nationalism and Realism. ( Universals & Scientific Realism Vol. I ).
8645: ARNBERG , JOHN WOLTER: - Om Upphandlings - Deputationen. Akademisk afhandlig
8131: ARNELL , KNUT ERIK: - Bidrag till kännedom om naftalins klorsulfonsyrer. Akademiisk afhandling.
865: ARNÉR , SIVAR M. FL.: - Tredje ståndpunkten + Tredje ståndpunkten - en orimlighet.
9939: ARNGART , OLOF: - The Middle English Genesis and Exodus re - edited from Ms. C.C.C.C. 444 with introductiojn , notes and glossary.
866: ARNGART , O.: - The Proverbs of Alfred. An emended Text.
11563: ARNIN , EMIL: - The collocted papers.
867: ARNMAN , GÖRAN & JÖNSSON , INGRID: - Segregation och svensk skola. En studie av utbildning, klass och boende.
868: AROSENIUS , CARL DAN.: - De soliditate columnarum disquitio I-II.
11715: AROSENIUS , IVAR: - Sagor. Femtiosex bllder.
869: ARPPE , ADOLF EDVARD: - Bidrag till Helsingforstraktens Mineralogi och Geognosi. Akademisk afhandling.
870: ARRHENIUS: - Festskrift utgive till Svante Arrhenius 60 - årsdag den 19 februari 1919.
871: ARRHENIUS , LARS: - Specimen mythologicum, de quatuor mundi ætatibus, aurea, argentea, ænea et ferrea. I ( allt som utkom ).
872: ARRHENIUS , OLA: - Om P. Virgilius Maro. Tal vid recoratets nedläggande hållit i Carlstads Gymnasii öfra lärosal den 17 jjJuni 1841..
11945: ARRHENIUS , SVANTE: - Theorien der Chemie. Nach Vorlesungen gehalten an der Uiversität von Kalifornien zu Berkeley.
873: ARRIANOS: - De expeditione Alexandri libri septem.
874: ARVASTSON , GÖSTA: - Skånska prästgårdar. En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring 1680 - 1824.
876: ARVASTSON , ALLAN: - Psalmboksarbetet i Sverige vid slutet av 1800-talet. Förslagen 1889 och 1896.
875: ARVASTSON , ALLAN: - Den Thomander-Wieselgrenska psalmboken.
8311: ARVIDSON , J. M.: - The Language of Titus & Vespasian ot The Destruction of Jerusalem. MS Papys 37.
324: ( ARWIDSSON , ADOLF IVAR ): - Catilina - Crusenstolpe. En tidsteckning och ett tidstecken.
878: ÄSCHYLOS: - Die Schutzflehenden.
880: ÅSE , LARS - ERIK ( RED. ): - Andrée och Arktis. Ett hundraårigt perspektiv.
881: ASENDORF , U. & KÜNNETH, F. W. ( HRSG. ): - Leuenberg - Konkordie oder Diskordie ? Ökumenische Kritik zur Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa.
10207: ÅSENHÖGA: - Collect- och Stambok för Åsenhöga Församling af Wexjö Stfíft.
9145: ASHBAUGH , ERNEST J.: - The Iowa Spelling Scales. Their Derivation , Uses , and Limitations.
882: ASHBROOK , JOSEPH: - The Astronomical Scrapbook. Skywatchers , Pioneers , An Seekers in Astronomy.
883: ASIMOV , ISAAC: - Katastrof ! 15 vägar till vår undergång.
884: ASIMOV , ISAAC: - The Left Hand of the Electron.
8168: ASKLÖF , ISAAC: - An essay on the romance of William and the Werwolf. A specimen of the midland dialect in the middle of the 14th century.I.
8742: ASKMARK , RAGNAR: - Ämbetet i den svenska kyrkan i reformationens , ortodoxiiens och pietismens tänkande och praxis.
885: ASKMARK , RAGNAR: - Svensk prästutbildning fram till år 1700.
10723: ASPELIN , ELIEL: - Siipialttarit. Tutkimus keskiajan taiteen alalla. ( Yhdellä vaskipiiroksella ).
886: ASPELIN , GUNNAR: - Historiens problem. Utvecklingsfiolosofiska studier.
10658: ASPELIN , ELIEL: - Siipialttarit. Tutkimus keskiajan taiteen alalla. ( Yhdellä vaskipiiroksella ).
887: ASPELING , GUNNAR: - Kompendium ifilosofins historia till och med Kant.
9890: ASPLUND , JOHAN: - Sociala egenskapsrymder. En introduktion i formaliseringsteknik för sociologer.
890: ASPLUND , HANS M. FL. ( RED. ): - Skala i natur , teknik , samhälle , kultur och människoliv. Essäer , exempel , samtal under en seminarieserie vid kollegiet Människa och Miljö.
888: ASPLUND: - Seendets pendel. Festskrift till Johan Asplund.
889: ASPLUND , JOHAN: - Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft.
892: ASPLUND , JOHAN: - Storstäderna och det forteanska livet.
893: ASPLUND , KARL: - Orient. Reseminnen.
9907: ASRATYAN , E. A.: - I. P. Pavlov. His life and work.
894: ASSARSSON - RIZZI , KERSTIN: - Friar Bacon and Friar Bungay. A Structural and Thematic Analysis of Robert Greene´s Play.
895: ASSION , PETER: - Der grosse Aufbruch. Studien zur Amerikaauswanderung..
8000: ASTEROPHERUS , MAGNUS OLAI: - En lustig comedia vid Namn Tisbe.
11176: ASTON , ELAINE & SAVONA , GEORGE: - Theatre as Sign - System. A Semiotics of Text and Performance.
896: ÅSTRAND , J. J.: - Arithmetiska genvägar.
897: ÅSTRAND , SIGURD: - Algebra I. Elementarkurs.
898: ÅSTRAND , SIGURD: - Aritmetik.
899: ÅSTRÖM , CARL GUSTAF: - Om bergborrningarne i Dalarne. Akademisk afhandling.
900: ÅSTRÖM , KARL JOHAN: - Reglerteori.
901: ÅSTRÖM , PAUL: - The Pera Bronzes.
902: ÅSTRÖM , PATRIK: - Register till Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet 1844 - 2000.
9893: ÅSTRÖM . PATRIK: - Vattenmärken i svenska medeltida laghandskrifter och Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev.
11594: ÅSTRÖM , PATRIK: - Tendensen i Kristoffers landslag.
8729: ASZTALOS , MONIKA ( ED. ): - The Editing of Theological and Philosophical Texts from the Middle Ages.Acta of the Conference arranged in Stockholm by te Appartment of Classical Languages , University ofn Stockhol , 1984.
903: ATABINEN , RECHID SAFFET: - Les Turcs a Constantinople du V:e aud XVI:e sičcle. Congérence faite ā Paris , le 29 Mai 1953 ( 1500:e anniversaire de la Conqučte de Constantinopel ) au Cantre de Recherches Historique ( Sorbonne ).
904: ATHAENEUM: - Festskrift utgiven av Föreningen Athenaem vid Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad 1928 + dito , 1933 + Program vid Athenaei 100 - års jubileum 1964.
905: ATHENAEUM: - Festskrift utgiven av Föreningen Athenaeum vid Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad 1928 + dito 1933.
9168: ATTAOULLAH , A.: - Turkish Self - Taught in latin letters.. By the Natural Method with the English Phonetic Pronunciation.
906: ATTERBERG , ALBERT: - Några bidrag till kännedomen om Molybden. Akademisk afhanding.
325: ( ATTERBOM , P. D. A. , M. FL. ): - Markalls sömnlösa nätter. Första natten + Andra natten.
8312: ATTERBOM ( P. D. A. ): - Tal i anledning af H. K. H. Arf - Prinsen Carl Ludvik Eugen´s Födelse; Hållet på Gustavianska Lärosalen d. 28 MAJ 1826.
907: ATTERBOM , P. D. A.: - Grunddragen af forn - skandinaviska och svenska vitterhetens historia intill Stjerhjelm + Carl den tolfte betraktad i sitt förhållande till vetenskap och skön konst .
10285: ATTERBOM , P. D. A.: - Minnes - Ord öfwer Per Ulrik Kernell. Talade på Östgötha Nations Sal i Upsala den 22 Maj 1824.
8517: ATTERBOM , PEHR DANIEL AMAD.: - Ossian och hans sånger. Academisk afhandling.
9941: ATWOOD , JIM D.: - Inorganic and Organometallic Reaction Mechanims.
9169: ATWOOD , E. BAGBY: - The Regional Vocabulary of Texas.
8789: AUDÉN , BENGT: - Bottniska personamn. Frekvenser i skattelängder från mitten av 1500-talet.
909: AUDI , ROBERT: - The Structure of Justification.
910: AUER: - Commentationes in honorem professoris Väinö Auer sexagenarii edtae.
911: AUERBACH , FELIX: - Lebendige Mathematik.
9880: AUERBACH , FELIX: - Das Zeisswerk und die Carl - Zeisss - Stiftung in Jena. Ihre wissenschaftliche , technische und Soziale Entwicklun und Bedeutung.
9585: AUGUSTSSON , LARS ÅKE & HANSÉN , STIG: - Substans. En tankebok om substantives betydelse.
8790: AULÉN , GUSTAF: - H. Reuterdahls teologiska åskådning med särskild hänsyn till hans ställning till Schleiermacher.
8791: AULÉN , GUSTAF: - Högmässans förnyelse litugiskt och kyrkomusikaliskt.
912: AULIN , FREDRIK RUTGER: - Anteckningar öfver Hafsalgernas geografiska utbredning i Atlantiska hafvet norr om Eqvatorn, i Medelhafvet och östersjön.
8792: AURELIUS , ERIK: - Der Fürbitter Israels. Eine studie zum Mosebild im Alten Testament.
913: AURELL , TAGE: - Bilderbok.
10451: AURIVILLIUS , PER OLOF CHRISTOPHER: - Balaenophilus Unisetus nov. gen. et spec. Ett bidrag till kännedomen om Harpacticidernas utvecklingshistoria och systematik.
10452: AURIVILLIUS , C. W. S.: - Bidrag till kännedomen om Krustaceer, som lefva hos Mollusker och Tunikater.
918: AURIVILLIUS , CARL: - Diss. phil. ad Caput XV. prophetae Esaiae.
916: AURIVILLIUS , CHRISTOPHER: - Insektslifvet i arktiska länder.
917: AURIVILLIUS , CHRISTOPHER: - Lepidoptera samlade i nordligaste Asien under Vegaexpeditiionen.
10044: AURIVILLIUS , CHR.: - Rhopalocera Aethiopica. Die Tagfalter des aethiopischen Faunengebietes. Eine systematisch - geographische Studie.
914: AURIVILLIUS , CHR.: - Gaddsteklar / culeata.
915: AURIVILLIUS , CHR.: - Rätvingar / Orthoptera.
919: AUTOGRAFER: - Samling av 36 autografer från svenska skådespelare och några andra.
920: AVELLAN , MICHAEL & RENBERG , MATTHIAS: - Dissertatio mathematica de centro oscillationis. Pars I. ( all published ).
921: AVRAHAM , GIDON: - A Bridge of Words. A Term List Based on the Study and Classification of Compounding Operations in Avot Yeshurun´s Later Poetry (1974-1992 )..
922: AX , PETER: - Das Phylogenetische System.n Systematisierung der lebenden Natur aufgrund ihrer Phylogenese.
8313: AXELSON , BERTIL: - Senecastudien. Kritische Bemerkungen zu Senecas Naturales Quaestiones.
8314: AXELSON , BERTIL: - Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix.
8315: AXELSON , STURE: - Studia Claudianea. Commentatio academica.
923: AXELSON , BERTIL: - Ein drittes Werk des Firmicus Maternus ? Zur Kritik der philologischen Identifizierungsmerthode.
924: AXELSON , BERTIL: - Kleine Schriften zur lateinische Philologie.
925: AXELSON , BERTIL: - Korruptelenkult. Studien zur Tedxtkritik der unrechten Seneca - Tragödie Hercules Oetaeus.
926: AXELSON , BERTIL: - Zum Alexanderroman des Iulius Valerius.
927: AXELSON , GUSTAF EDVARD: - Bidrag till kännedomen om Sveriges tilolstånd på Karl XII:s tid. Akademisk afhandling.
928: AXELSON , MAXIMILIAN: - Vesterdalarne , dess Natur , Folklif och Fornminnen , under Vandringar derstädes tecknade.
929: AXELSON , BERTIL: - Textkritisches zu Florus , Minucius Felix und Arnobius.
11857: AXELSON , BERTIL: - Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache.
11599: AXÉN: - Priskurant från Manfaktur & Kortvarulagret Gust. Axén. Stockholm. Vintern 1913 - 14.
8793: AXNÄS , KARL: - Slavisch - baltisches in altnordischen Beinamen.
930: AYER , A. J.: - Philosophical Essays.
931: AYER , A. J.: - Probability and Evidence.
932: AYER , A. J. ( ED. ): - Logical Positivism.
933: AYER , A. J.: - Ludwig Wittgenstein.
8478: ÅZELIUS , J. E.: - De assimiliatione syntactica apud Sophoclem.
11946: BÅÅTH - HOLMBERG , CECILA: - I heta triders land Skånska bilder och minnen.
11947: BÅÅTH - HOLMBERG , CECILIA: - Morfars bok I - II. Minnen och bilder frå Tegnérska tiden.
10453: BACH , ADOLF: - Deutsche Namenkunde ( 1 - 5 ).
10454: BACH , HEINRICH: - Laut - und Formenlehre der Sprache Luthers.
934: BACH , C.: - Maskinelement. Deras beräkning och konstruktion med beaktande af nyare försök.
935: BACH , M.: - Die Wunder der Insektwelt. Das Insekt , sein leben und Wirken in dem Haushalte der Natur...
11540: BACHMAN , GEORGE: - Elements of abstract harmonic analysis.
936: BACHNER , HENRIK: - Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945.
937: BACK , PÄR - ERIK: - Herzog und Landschaft. Politische Ideen und Verfassunngsprogramme in Schwedisch - Pommern um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Inaugeral - Dissertation.

Next 1000 books from Akarps antikvariat

12/15